ØKT RISIKO FOR NARKOLEPSI: Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA økte risikoen for å få narkolepsi med mer enn seks ganger ved bruk av Pandemrix vaksinen. (Foto: Montasje)
ØKT RISIKO FOR NARKOLEPSI: Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA økte risikoen for å få narkolepsi med mer enn seks ganger ved bruk av Pandemrix vaksinen. (Foto: Montasje)

Vaksineskandalen som vil koste norske skattebetalere millioner

Myndighetene fryktet 10.000 døde nordmenn. Nå kommer i stedet erstatningssakene etter bivirkningene av svineinfluensavaksinen.

Fredag sa lege og tidligere stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo at helsemyndighetenes massevaksinering mot svineinfluensa av 2,2 millioner nordmenn må granskes av Stortinget.

Han er ikke enig med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som sier til TV 2 at det var riktig å massevaksinere befolkningen.

– Jeg er uenig i helseministerens konklusjon om at man på det tidspunktet ikke kunne ha gjort andre valg, fordi andre land gjorde andre valg, sa Ballo til Nyhetskanalen fredag.

I Sverige, der det også ble massevaksinert mot svineinfluensaen, har avisen Svenska Dagbladet denne uken avslørt at landets avtale med legemiddelprodusenten GSK innebar at man måtte gi beskjed innen ti dager om hvor mange vaksinedoser som trengtes etter at WHO slo pandemialarm.

Svenskenes planlegging var basert på «verst-tenkelig-scenario», noe som også var tilfellet i Norge.

– Over 10.000 døde

Under en pressekonferanse i april 2009 sa daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen at man fryktet at 1,2 millioner nordmenn kunne bli syke.

– De verste tallene som vi opererer med, er over 10.000 døde, sa Hanssen til TV 2.

WHO-sjef Margaret Chan var enda dystrere i sine spådommer:

– Hele menneskeheten er truet. Alle land må nå iverksette sin beredskapsplan for en pandemi.

Se klipp med Bjarne Håkon Hanssen her:

595397

Et halvt år senere sa den nye helseministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen at hele befolkningen skulle vaksineres, selv om helsedirektøren beskrev pandemien som relativt mild.

– Vi har en relativt mild pandemi som mange vil bli syke av, men som i realiteten få blir alvorlig eller livstruende syke av, sa helsedirektør Bjørn Inge Larsen i oktober 2009.

TV 2 har de siste dagene fortalt at minst 35 barn har fått den alvorlige diagnosen narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksinen.

– Store erstatningsbeløp

Hittil har det kommet inn 93 søknader om erstatning fra folk som opplever bivirkninger etter at de fikk vaksine mot svineinfluensa.

Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning
  (NPE).
Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Av disse er 25 saker ferdigbehandlet, og det er gitt 18 avslag og 7 medhold. Av de 61 sakene som ennå ikke er ferdigbehandlet, gjelder 20 av sakene barn under 18 år som kan ha fått narkolepsi på grunn av vaksinen, opplyser Norsk pasientskadeerstatning.

– Vi vurderer hver enkelt sak individuelt og det er for tidlig å si hvor stor erstatningen blir for hvert av barna. Å finne frem til riktig erstatning vil skje i samråd med familiene. I den grad sykdommen gir vedvarende og omfattende plager, og dermed påvirker barnas hverdag, vil det kunne bli snakk om store erstatningsbeløp, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Ifølge det europeiske legemiddelkontoret EMA økte risikoen for å få narkolepsi med mer enn seks ganger ved bruk av Pandemrix-vaksinen. Folkehelseinstituttet er engasjert i to vitenskapelige studier som skal belyse overhyppigheten i Norge nærmere.

En endelig rapport om sammenhengen mellom Pandemrix og narkolepsi skal ifølge Statens legemiddelverk være klar i løpet av kort tid.

– Rapporten skal være klar i månedsskiftet, og vil bli forelagt myndighetene før den blir offentliggjort. Åtte europeiske land, inkludert Norge, har deltatt i studien, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket til tv2.no.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lover i en pressemelding fredag at alle steiner skal snus.

– Jeg er opptatt av at barna og familiene deres sikres god og tett oppfølging i helsetjenesten, sier helseministeren.

TI ÅR GAMLE LARS ERIK: – Jeg vil aldri bli den samme gutten igjen

Norske myndigheter anbefalte alle å ta vaksine mot svineinfluensa, på tross av advarsler om bivirkninger.

Familien Grov Bruland opplevde at vaksinen snudde opp ned på livet til familien på fire.

– Det har vært helt forferdelig. Vi hadde hus, fast jobb og god helse - nå har vi mistet huset og mannen min ble oppsagt fra jobben, sa moren Vibeke til TV 2 denne uken.

ALVORLIG SYK: Mamma Vibeke Grov og barna Henriette (2) og Håkon
  (4) har alle vært alvorlig syke etter at de fikk svineinfluensavaksinen.
  (Foto: Tommy Andersen/TV 2)
ALVORLIG SYK: Mamma Vibeke Grov og barna Henriette (2) og Håkon (4) har alle vært alvorlig syke etter at de fikk svineinfluensavaksinen. (Foto: Tommy Andersen/TV 2)

Torsdag sa helsedirektør Bjørn Inge Larsen til TV 2 at dersom bivirkningene hadde vært kjent av helsemyndighetene, ville barna neppe blitt inkludert i vaksinasjonsprogrammet.

– Det er selvfølgelig veldig beklagelig at noen har fått alvorlige bivirkninger av vaksinen, sa helsedirektøren.

– En medisinsk skandale

Larsen var en av mange pådrivere da myndighetene anbefalte alle å ta vaksinen. Nå får myndighetene flengende kritikk fra flere hold.

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet
  i Oslo.
Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

– I pengebruk og i konsekvenser er dette en av de største medisinske skandalene i moderne tid. Jeg mener at både helsedirektøren og lederen av Folkehelseinstituttet bør vurdere sine stillinger, sa Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, til TV 2 torsdag.

Da svineinfluensaen dukket opp i 2009 viste det seg at de europeiske landene hadde en svært ulik vaksinepolitikk.

Norge var et av landene i verden der flest lot seg vaksinere mot svineinfluensa. I Norge vaksinerte 45 prosent av befolkningen seg, mens ingen vaksinerte seg i Polen.

Likevel var det flere som døde av svineinfluensa i Norge.

LES OGSÅ: – Massevaksinasjon mot svineinfluensa var totalt unødvendig

I desember 2010 var det meldt inn 1100 tilfeller av bivirkninger blant de omkring 2,2 millioner nordmenn som ble vaksinert. Hver bivirkningsmelding inneholdt flere ulike reaksjoner, og det samlede antallet reaksjoner var 4384, het det i en rapport om massevaksinasjonen.

Brukte svineinfluensasprøyter på en helsestasjon i Oslo.
Brukte svineinfluensasprøyter på en helsestasjon i Oslo.

300 av sakene var av alvorlig art, som spontanaborter, narkolepsi (alvorlige søvnforstyrrelser), nervelammelser og allergisjokk.

I august 2010 stanset finske helsemyndigheter vaksineringen for svineinfluensa fordi usedvanlig mange barn var rammet av narkolepsi.

Flere norske influensaeksperter sa måneden før at det var en gåte hvilke tall som lå til grunn da WHO satte svineinfluensaberedskapen på høyeste nivå.

– Bedre effekt

Norge betalte nesten tre ganger mer for svineinfluensavaksinene enn det vanlige sesonginfluensavaksiner koster.

Administrerende direktør Åge Nærdal i GSK Norge forklarte til Vårt Land i juni 2010 at myndighetene betalte for en beredskapsvaksineavtale, eller en slags forsikringsavtale, ett år før pandemien brøt ut.

Administrerende direktør Åge Nærdal i GSK Norge.
Administrerende direktør Åge Nærdal i GSK Norge.

Dessuten hadde ny teknologi gitt vaksinen en bedre effekt, forklarte GSK-sjefen:

– Et nytt immunforsterkende stoff, som kalles adjuvans, gjorde Pandemrix mer effektiv, sa Nærdal til avisen.

I mai 2010 opplyste Statens legemiddelverk at det var kommet inn over 800 meldinger om bivirkning etter vaksinering med Pandemrix.

200 av disse igjen ble regnet som alvorlige, blant annet allergiske reaksjoner, kramper og Guillain-Barré syndrom, en sykdom med akutt svakhet i beina som kan utvikle seg til lammelser.

I februar 2010 fortalte TV 2 at 14 aborter og dødfødsler kan ha blitt forårsaket av svineinfluensavaksine. Gravide skulle være førsteprioritet i køen for svineinfluensa-vaksine, og 70 prosent av de gravide vaksinerte seg.

Knusende kritikk fra Europarådet

Samme måned startet Europarådet en gransking av hvordan Verdens helseorganisasjon (WHO) og de 47 medlemslandene håndterte svineinfluensaen.

TOK IKKE VAKSINEN SELV: Sjefen for Verdens helseorganisasjon,
  Margaret Chan.
TOK IKKE VAKSINEN SELV: Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Margaret Chan.

– Over 105 milliarder kroner ble brukt globalt på pandemien, fortalte Europarådets helseekspert Wolfgang Wodarg.

Granskingen førte senere til knusende kritikk fra Europarådet, som mente det hadde blitt brukt enorme summer med offentlige midler på unødvendig skremselspropaganda.

– WHOs troverdighet er hardt rammet, uttalte redaktøren i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal etterpå.

Mange lot seg vaksinere – men WHO-sjefen Margaret Chan, som ledet den globale vaksineringskampanjen, fulgte ikke egne råd og tok ikke vaksinen.

I Norge ble antall rapporterte bivirkninger tredoblet på et døgn, og to norske kvinner som hadde tatt vaksinen fortalte til TV 2 at de hadde mistet smakssansen.

På dette tidspunktet hadde ikke Statens legemiddelverk noen gode forklaringer på alle bivirkningene som ble meldt inn.

Meksikansk politi iført munnbind våren 2009.
Meksikansk politi iført munnbind våren 2009.

I november 2009 fortalte tv2.no at legemiddelindustrien kan ha håvet inn milliarder på at pandemidefinisjonen ble endret.

En epidemiolog sa til den danske avisen Information at endringene var merkverdige:

– WHO forutså svineinfluensaen i 2005, men det var først da de endret pandemidefinisjonen at de fikk rett.

– Nødt til å ha vaksine som virker

Da massevaksineringen av norske barn startet i november 2009, ble vaksinen mot H1N1-viruset gitt med sprøyte – og ikke med nesespray, slik tilfellet var i USA.

Forklaringen på at nesesprayvarianten ikke ble brukt i Norge, var ifølge Folkehelseinstituttet at den ikke var godkjent i Norge, fordi europeiske myndigheter i samarbeid med legemiddelindustrien hadde valgt å bruke vaksinene Pandemrix, Focetria og Celvapan.

Kinesiske skolebarn beskytter seg mot svineinfluensa.
Kinesiske skolebarn beskytter seg mot svineinfluensa.

– Vi er nødt til å ha en vaksine som virker, og en vaksine i sprøyteform er vi sikrere på virkningen av, forklarte Steinar Madsen i Legemiddelverket til tv2.no.

Ungdomsskoleelever ble massevaksinert i skoletiden, og smittevernoverlegen i Bergen kommune sa til tv2.no at man på denne ville nå flere enn de ville gjort dersom vaksinasjonen skulle skjedd på fritiden.

– Mer samfunnsøkonomisk lønnsomt

I en samfunnsøkonomisk analyse som Helsedirektoratet utarbeidet i september 2009, het det at det vil «være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby hele befolkningen vaksine»:

– Bivirkninger er antatt å være lette og av kort varighet, og medfører trolig mye mindre plager enn influensasymptomene (...) Dersom velferdskostnader ved bivirkninger inkluderes på samme måte som velferdskostnader ved sykdom vil disse trolig medføre mye mindre kostnader enn velferdskostnadene ved sykdom, står det i notatet tv2.no har fått innsyn i.

Før vaksineringen startet i Norge i oktober 2009 utarbeidet Folkehelseinstituttet informasjonsmateriell om vaksinen, og dette fikk befolkningen opplyst om bivirkninger:

Er pandemivaksinen trygg?

Pandemrix er godkjent i hele Europa, også av norske legemiddelmyndigheter. Slik godkjenning bygger på en grundig vurdering av vaksinens effekt og sikkerhet.

Alle legemidler kan gi bivirkninger. Pandemrix kan gi noe kraftigere reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Andre vanlige bivirkninger som hodepine,tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere (...)

Det er en langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa enn for mulige skadevirkninger av vaksinen. Fordelene ved vaksinering overstiger langt ulempene.