I øverste etasje i en gammel bygård i Oslo bor Naima fra Somalia i en leilighet nærmest ribbet for møbler.

Her bor hun sammen med fem barn som hun er aleneforsørger for.

– Det er veldig kaldt. Jeg har spurt om hjelp, men de sier jeg må klare meg selv, sier Naima til TV 2.

– Det er mye sopp, og det er alltid skittent i trappa. Folk kaster søppel og det er mus her. Jeg har bedt om å få bytte leilighet, men ingenting skjer.

Mislykket integrering

Fredag offentliggjør Fafo en rapport om hva boforhold betyr for integrering. Den fastslår at barnefattigdommen i Norge i økende grad er et innvandrerproblem. Familier fra Somalia utmerker seg.

I 10 år har imidlertid Naima prøvd å integrere seg selv og barna. Men uten jobb har hun blitt flyttet rundt i ni forskjellige kommunale leiligheter. Én gang sov hun og barna ute på gata.

– Jeg er fattig. Det er mange ting jeg ikke kan kjøpe til barna, sier hun.

Kommunens egne tall viser at 8 av 10 fattige barn har innvandrerbakgrunn.

- UFORSVARLIG: Bystyrerepresentant for Frp i Oslo, Mazyar Keshvari, mener at dersom man ikke er i stand til å forsørge seg selv, så er det uforsvarlig å sette barn til verden. (Foto: Gorm Røseth/TV 2)

– Bærer ansvaret selv

Fremskrittspartiet mener familier med mange barn har ansvaret for det selv.

– Foreldre som får mange barn har ansvaret for alle barna selv. Stat og kommune kan legge til rette, men når folk ikke er i stand til å forsørge seg selv – så er det ikke forsvarlig å sette barn til verden, sier Mazyar Keshvari, bystyremedlem for Oslo Frp.

Kommunalministeren mener det er tiltak som kan settes inn for vanskeligstilte familier, og trekker fram Trondheim som en kommune som har lykkes med boligpolitikken for familier med innvandrerbakgrunn.

MÅ JOBBE: Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) mener det er viktig at folk med innvandrerbakgrunn også må regne med å jobbe seg opp. (Foto: Gorm Røseth/TV 2)

– Må jobbe seg opp

– Det er viktig å sikre et godt utleiebosted, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

– Men som alle andre må også disse familiene jobbe seg oppover, og få bedre bostandard etter hvert. Kommunen har en rekke ordninger, blant annet via Husbanken som kan være til hjelp. Sammen med NAV har de ansvaret for den sosiale integreringen.

Men uten jobb og som aleneforsørger til fem barn ser Naima mørkt på fremtiden.

– Mange sa til meg at Norge var et godt land. Jeg har ikke merket noe til det gode liv, sier hun.