Mange ønsker unike navn til barna sine, men ender likevel opp med å følge navntrendene. Illustrasjonsfoto (Foto: colourbox.com/colourbox.com)
Mange ønsker unike navn til barna sine, men ender likevel opp med å følge navntrendene. Illustrasjonsfoto (Foto: colourbox.com/colourbox.com)

19. mars blir vi 5 millioner innbyggere

Og millionpersonen kan være enten en nyfødt baby eller en innvandrer.

Det er Statistisk sentralbyrå som har regnet på folketallsutviklingen i Norge. Og den magiske datoen er altså 19. mars i år.

Har du termin på denne datoen? Ta kontakt med TV 2 her.

Rekordstor vekst

De siste årene har Norge hatt en rekordstor vekst i folketallet. To tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene skyldes innvandring, mens en tredjedel skyldes fødselsoverskudd. Innbygger nummer fem millioner kan altså like godt være en svenske som innvandrer til Norge, eller en nyfødt baby.

Og akkurat hvem det blir, kan vise seg umulig å finne ut av. Det er Det sentrale folkeregisteret som har Folketallet, og dette justeres for meldinger om fødsler, dødsfall, innvandringer og utvandringer. Enkelte av disse blir først innrapportert en stund etter at den faktiske hendelsen fant sted, noe som gjør det vanskelig å være helt sikker.

Ikke helt sikkert

Disse faktorene gjør at selve regnestykket også er noe usikkert. SSB har sett på trenden i folketallsutviklingen det siste året, med særlig vekt på utviklingen siden nyttår. Det gjør at de med 85 prosent sikkerhet kan si at innbygger nummer fem millioner stempler inn i løpet av mars. Og blant datoene i mars, er altså den 19. den mest sannsynlige datoen viser SSBs beregninger.

Heller ikke alle som oppholder seg i Norge er med i Folkeregisteret. Det gjelder personer på kortvarige arbeidsopphold under seks måneder, asylsøkere og personer som har tatt seg inn ulovlig.

Tar vi med disse er vi over 5 millioner i landet allerede. Men innbygger nummer 5 millioner kommer altså, mest sannsynlig, 19. mars.

Befolkningsveksten øker

Ser vi på historiske tall må vi tilbake til 1975 for å finne året vi rundet 4 millioner innbyggere i Norge. 3 millioner ble vi faktisk under den andre verdenskrig, nærmere bestemt 1942. Vi var 2 millioner innbyggere i 1890 og bare 1 million innbyggere i 1852.

Neste gang vi runder et milliontall, altså 6 millioner, anslår SSB til å være i 2028.