Hvem skal lære oss å stå på ski?

Det bestemmer eieren av skiheisen, sier omstridt dom som gir eieren av skiheisen rett til å nekte andre kommersielle aktører uhindret adgang til anlegget.

Nekter skiskole adgang

Hver vinter legger skiturister igjen omlag 900 millioner kroner i norske skianlegg. Og med en spesiell og dårlig vinter i fjor, ser det ut til at denne vinteren blir et godt år.

– Flere anlegg rapporterer om at de allerede har tatt igjen det de tapte i fjor, så dette lover bra, sier kommunikasjonsrådgiver i NHO Reiseliv, Thomas Berg.

skiskole (Foto: TV 2)

Det er kamp om kronene. Ikke rart det blir bråk når noen blir stengt ute fra honningkrukka. På Hovden har eierne av skiheisen fått rettens medhold i å stenge ute en privat skiskole fra anlegget.

– Det er normal praksis at man må ha tillatelse for å drive kommersiell virksomhet inne på et skianlegg og i fornøyelsesparker, sier Roger Sørli, som eier Hovden Alpinsenter.

– Det er nok ikke særlig populært om du går inn i dyreparken i Kristiansand og starter pølsesalg, tilføyer han.

Anker saken

Den utestengte skiskolen, Skiservice Hovden, vil anke saken. Med friluftsloven og konkurranseloven i hånd, håper de å redde det de mener er bransjens framtid, uttrykker advokat Dag Herrem.

– Dette er en sak som ikke er prøvd tidligere. Det rettslige grunnlaget er uavklart. Vi ønsker å få fram en prinsippiell avklaring.

Herrem og hans klient frykter at hvis dommen blir stående, vil den brukes som brekkstang for andre heiseiere som vil utestenge andre aktører og fjerne enhver konkurranse i anlegget sitt. Da står vi i fare for å miste en viktig del av vår norske skikultur, mener Herrem.

eivind nicander (Foto: TV 2)

– Hvis dommen blir stående, vil det medføre at det bare er skiheisene som kan drive skiskolevirksomhet. Da vet vi omtrent hvordan det blir; svenske tenåringer uten utdannelse kommer til å stå for all skiopplæring i Norge.

– Går utover sikkerheten

Eivind Nicander, daglig leder i «Sommer Som Vinter», har utdannet over 2500 skiinstruktører. Med en brennende omsorg for bransjen, ønsker han flere aktører med nye produkter velkommen. Han mener at konkurranse er nødvendig for å holde kvaliteten oppe og prisene nede.

– Ethvert sted det oppstår monopol og en aktør har råderett, vil prisene kunne stige, resonnerer han.

Og med høye priser, blir skiskole fort en utgift folk velger bort og det er uheldig for sikkerheten i anleggene, mener Nicander.

– Det betyr at færre skikjørere mangler ferdigheter og ikke minst skivett. Da øker faren for ulykker og skader betraktelig.

Skimentoren håper for bransjens del at dommen får et annet utfall enn den fikk i tingretten.