Utgangangspunktet er gjennomsnittstemperaturen for perioden 1951 1980. (Foto: NASAs Goddard Institute for Space Studies)
Utgangangspunktet er gjennomsnittstemperaturen for perioden 1951 1980. (Foto: NASAs Goddard Institute for Space Studies)

Se verden bli varmere

NASA har satt sammen temperaturen på kloden til en animasjon. Nå kan du se 131 år med global oppvarming på 26 sekunder.

De siste hundre årene har den gjennomsnittlige temperaturen økt med 0,8 grader. To tredjedeler av dette de siste tre tiårene.

Oppvarmingen er ikke jevnt fordelt over kloden. Det har blitt varmest over land, og lengst nord.

Animasjon

Den globale temperaturen i 1884. (Foto: NASAs Goddard Institute for Space Studies)
Den globale temperaturen i 1884. (Foto: NASAs Goddard Institute for Space Studies)
NASAs Goddard Institute for Space Studies har satt sammen temperaturkartene fra 1880 til 2012 til en animasjon. Du kan altså se 131 år med globale oppvarming på 26 sekunder.

Se videoen helt nederst!

I 1880 startet innsamlingen av globale temperaturmålinger. De første ble gjort med termometer på flere enn 1000 steder over hele kloden. Senere er det også blitt målt med satellitt.

Den globale temperaturen i 2010, det varmeste året som er registrert. (Foto: NASAs Goddard Institute for Space Studies)
Den globale temperaturen i 2010, det varmeste året som er registrert. (Foto: NASAs Goddard Institute for Space Studies)
Resultatet til NASA stemmer godt med tilsvarende kart laget av Met Office Hadley Centre i Storbritannia, og NOAA i USA.

Svinger

Blå farger viser hvor det har vært kaldere enn gjennomsnittet for perioden 1951-1980, røde farger hvor det har vært varmere.

Det er to ting som blir veldig tydelig når temperaturen vises på denne måten. Du ser at temperaturen svinger fra år til år, men at det svinger mer og mer over i varme farger fra 70-tallet.

Det var da utslippet av klimagasser virkelig skjøt fart, ifølge NASA.

Klimagasser

Endringen i CO2 innhold de siste 400.000 årene. De blå, grønne, røde og lyseblå delene av kurven er basert på målinger fra iskjerner hentet i Antarktis. Den sorte er målinger av atmosfæren gjort på Hawaii. (Foto: Global Warming Art)
Endringen i CO2 innhold de siste 400.000 årene. De blå, grønne, røde og lyseblå delene av kurven er basert på målinger fra iskjerner hentet i Antarktis. Den sorte er målinger av atmosfæren gjort på Hawaii. (Foto: Global Warming Art)
I 1880 var innholdet av den viktige klimagassen CO2 285 ppm. I 1960 var innholdet steget til 315 ppm. Nå er det 390 ppm, og fortsatt på vei opp.

Svingningene i temperaturen skyldes aktiviteten på solen, og variasjoner i havstrømmene. Fenomenene La Nina gjør det kaldere, og El Nino varmere.

Så langt er 2005 og 2010 de varmeste årene som er registrert, men NASA tror vi har nye rekordvarme år rett rundt hjørnet.

Solaktiviteten når en topp hvert 11. år, og solen nærmer seg nå den aller mest aktive delen av denne perioden.

– Og jeg tror vi får en ny El Nino i løpet av de neste tre årene, sier James E. Hansen i NASA, og fenomenet trenger ikke å være veldig sterkt for å dytte temperaturen over 2010-rekorden.

Les: 2011 var varmt og ekstremt vått
Under ser du 131 år med global oppvarming på 26 sekunder. Helt nederst ser du kurven over variasjonen.