Noen kan få dekket deler av tannlegeregningen sin. (Foto: Colourbok: Illustrasjonsfoto)
Noen kan få dekket deler av tannlegeregningen sin. (Foto: Colourbok: Illustrasjonsfoto)

Fjorten tilstander som kan gi billigere tannlege

Tannlegeregningen din kan bli mindre dersom du tilhører en av disse kategoriene.

Mens barn og ungdom dekkes av den offentlige tannhelstjenesten i fylkeskommunenes regi, er hovedregelen i Norge at de fleste voksne må betale utgiftene til tannbehandling selv.

Les også: 140.000 nordmenn har ikke råd til tannlege

Unntakene

Men det finnes unntak når sykdom eller følgetilstander av sykdom er årsak til tanntilstanden.

Helsemyndighetene har vedtatt 14 tilstander/tilfeller som gir rett til dekning av tannutgifter.

 • Sjelden medisinsk tilstand
 • Leppe-kjeve-ganespalte
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 • Periodontitt (betennelse i tannkjøttet)
 • Tannutviklingsforstyrrelser
 • Bittanomalier (tannregulering)
 • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 • Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 • Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne.

Det er den enkelte tannlege som har ansvaret for å finne ut om pasienten faller innunder en av de fjorten tilstandene som gir refusjon eller ikke.

Les mer om hvor mye som dekkes og hvordan reglene for de fjorten tilstandene fungerer her

Uansett ikke gratis

Selv om flere vil oppleve å falle innunder ulike refusjonsordninger, betyr ikke det at alt er gratis.

Det er fri prissetting av tannhelsetjenester i Norge, slik at den reelle prisen ofte overstiger den såkalte honorartaksten fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet som gir grunnlag for refusjon.

For mange betyr det titusener av kroner i egenandeler selv om man faller innunder en av de fjorten tilstandene.

Og har man bare generelt sett dårlige tenner får man ingen refusjonsordninger i det hele tatt, og det forventes at man betaler alt selv.

Les også: Tannløse løfter om billigere tannlege fra regjeringen

NAV kan også hjelpe

Mange opplever at de ikke har nok penger til å betale for nødvendig behandling, og kvalifiserer heller ikke til støtte gjennom refusjonsordningens fjorten punkter. Da kan man forsøke å søke støtte hos NAV.

NAV opplyser til TV 2 at en person som ikke har egne midler til tannlege, og som ikke faller inn under andre ordninger, kan få dekket utgifter til nødvendig konserverende eller kurativ tannbehandling.

Hva som ligger i «nødvendig konserverende eller kurativ tannbehandling» følger av gjeldende faglige, forsvarlige anbefalinger, og er således et dynamisk begrep som følger samfunnsutviklingen, ifølge NAV.

NAV sier også til TV 2 at de ikke har noen oversikt over hvor høy terskelen er for å få støtte til tannbehandling fordi det er opp til hver enkelt kommune. Men svært mange av de som har vært i kontakt med TV 2 i forbindelse med dette arbeidet opplyser at de har fått avslag på sine søknader hos NAV.

Kilder: Helfo.no og NAV