MARERITTET I NORGE ER OVER: Denne uken har saken om far Anurup og mor Saqarika Bhattacharya eksplodert i spesielt indiske medier, og etterhvert også norske. (Foto: Montasje)
MARERITTET I NORGE ER OVER: Denne uken har saken om far Anurup og mor Saqarika Bhattacharya eksplodert i spesielt indiske medier, og etterhvert også norske. (Foto: Montasje)

Onkelen i India får foreldreretten over barna

Barnevernssjefen anmeldes for å ha fratatt barna fra det indiske paret.

Saken om de indiske foreldrene i Norge, som ble fratatt barna sine av barnevernet, går mot en løsning.

Broren til faren, altså onkelen til de to indiske barna, får trolig hovedomsorgen for barna.

Han har fått beskjed om at han bør komme seg til Norge raskest mulig for å bli kjent med barna. Det er uvisst når han vil komme, men det vil skje i nærmeste fremtid.

Stavanger kommune skriver på sine nettsider fredag formiddag at de vil vurdere en løsning der de to barna får vokse opp i India.

- Onkelen vil komme til Norge og da innleder vi samtaler med ham. Vi ser på særskilte behov hos barna og ser om de kan bli ivaretatt i India. For vi er helt klare på at grunnlaget for plasseringen av barna ikke har noe med kulturforhold å gjøre, men en enstemmig faglig vurdering. Derfor er det viktig å se at barna vil bli tatt vare på. Så vil vi komme med en konklusjon om vi kan anbefale det, sier barnevernssjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen til TV 2.

Deretter må domstolen godkjenne forslaget fra begge parter, før barna kan dra ut av Norge med onkelen.

– Veldig gode nyheter

– Dagens tilbakemelding fra kommunen er veldig gode nyheter for foreldrene. Det er et klart signal om en felles løsning der barna skal tilbake til India, sier advokaten til foreldrene, Svein Kjetil Svendsen, til TV 2.

– Når ser du for deg at barna kan reise til India?

– Onkelen må først komme her, bli kjent med barna og gjennom en del formaliteter, men i løpet av kortest mulig tid tror jeg at vi ser en løsning av saken, fortsetter advokaten.

– Jeg synes denne saken viser at man må ha en liten tilpasning av den norske barnevernsretten sånn at vi er rustet til å ta de utfordringene som kommer i vårt multikulturelle samfunn i tiden framover.

– Det er ikke godt nok som det er?

– I denne saken så har det vist seg å være veldig problematisk og det er et spørsmål i hvilken grad Norge skal ta ansvar og har rett og plikt til å ta seg av alle verdens barn, sier Svendsen.

Etter det TV 2 erfarer, vil det komme inn en ekstern tredjeperson som er ekspert på India og Norge som skal hjelpe til i den videre prosessen, slik at det ikke skal oppstå noen kulturelle misforståelser.

Ikke bekymret for anmeldelse

Organisasjonen Human Rights Alert-Norway anmelder samtidig barnevernsjefen i Stavanger for å ha fratatt paret barna deres, skriver Stavanger Aftenblad.

- Jeg føler meg trygg på at jeg har gjort jobben min. Så selv om det kan høres litt overlegent ut, så tar jeg ikke den anmeldelsen veldig tungt, sier barnevernsjef Toresen til TV 2.

Stor politisk sak i India

Det indiske ekteparet ble 11. mai i 2011 fratatt datteren på fem måneder og sønnen på tre år, og ungene ble plassert i beredskapshjem.

Moren tilhører en svært ressurssterk familie i india, og på lørdag stilte besteforeldrene opp i presidentpalasset for å prøve å få ungene hjem til India.

Indiske myndigheter har gått tungt inn i saken og den har fått mye oppmerksomhet i India.

Nå blir barna sendt til India, og foreldrene vil dra etter barna etterhvert.

Les også: Diplomatisk drakamp etter barnevernsak i Stavanger

Indisk ambassadør på besøk

Fredag ble det klart at saken må avgjøres av domstolen, sannsynligvis i et forlik. For begge parter skal være enige om at de to barna skal bo i India hos onkelen, men det er ikke formelt godkjent av retten enda.

Barnevernstjenesten i Stavanger understreker at saken må behandles i rettssystemet, ettersom foreldrene er fratatt omsorgen etter en avgjørelse i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

«Domstolen må presenteres for argumenter og beviser som underbygger at dette er den beste løsningen for barna og deretter er det opp til domstolen å avsi dom. Barnevernet må derfor foreta en faglig vurdering før den foreslåtte løsning kan legges fram for domstolen. Dersom barnevernet etter en faglig vurdering mener at dette er en løsning til beste for barna vil det bli nedlagt felles påstand fra barneverntjenesten og foreldrene om at den offentlige omsorgen opphører», heter det i en uttalelse fra barnevernet.

Onkelen må sannsynligvis være en god stund i Norge for å bli kjent med barna før han kan ta dem med seg hjem til India.

Den indiske ambassadøren i Oslo vil komme til Stavanger i løpet av de nærmeste dagene.