barnevern (Foto:  Magnus H. Wathne / TV 2)
barnevern (Foto: Magnus H. Wathne / TV 2)

Diplomatisk drakamp etter barnevernsak i Stavanger

Et indisk ektepar mener barnevernet har tatt fra dem ungene på grunn av kulturforskjeller. Både den indiske presidenten og utenriksministeren er koblet inn i saken.

Hjemme hos de indiske småbarnsforeldrene i Stavanger er det ingen barn.

Bekymringsmelding fra barnehagen

– Da barnevernet plasserte det første barnet i fosterhjem var hun fire måneder gammel, sier mor Sagarika Chakraborty til TV 2.

En bekymringsmelding fra barnehagen fikk barnevernet til å gripe inn. 12 mai i fjor ble de to små barna tatt fra foreldrene og plassert i beredskapshjem.

– Det skyldes for det meste kulturelle forskjeller. Min kone er vant til å mate med hendene, men de som kom fra barnevernet sa at hun burde gi mat med en skje. Da hun gjorde dette skrev de i dokumentene at det tvangsforing, sier Anurup Bhattachaia, far til barna.

KULTURELLE FORSKJELLER: Far Anurup Bhattachaia sier konflikten med barnevernet i hovedsak skyldes kulturelle forskjeller. (Foto:  Magnus H. Wathne / TV 2)
KULTURELLE FORSKJELLER: Far Anurup Bhattachaia sier konflikten med barnevernet i hovedsak skyldes kulturelle forskjeller. (Foto: Magnus H. Wathne / TV 2)

– Vår oppfatning er at denne saken sånn sett ikke handler om kulturforskjeller, men barnas beste, sier Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune.

Barnevernet fikk fylkesnemndas medhold i at det forelå alvorlig omsorgssvikt, men vil ikke gå nærmere inn på hva den består i. Barna bor fortsatt i beredskapshjem.

Foreldrene forsøker å få barna tilbake. Et møte med kommunen i dag gir nytt håp.

– Nå har vi fått et løsningsforslag fra barnevernstjenesten som vi skal jobbe med i dag og utover de nærmeste dagene som kommer, sier advokat Svein Kjetil Lode Svendsen.

Vil ta familien med seg hjem

Faren, som jobber som geofysiker i et internasjonalt selskap, mener utlendinger som kommer til Norge må få hjelp til å tilpasse seg norske regler.

– For en utlending som kommer er det ikke lett å forstå alle reglene. Barnevernets regler finnes ikke i India, sier Anurup Bhattachaia.

Nå ønsker han å avslutte jobbforholdet å dra hjem – med hele familien.

– Barna våre er viktigere enn jobbene våre. Vi må tilbringe kvalitetstid med dem for å bringe dem tilbake til et normalt liv, sier han.

Skaper overskrifter i indiske medier

Historien om familien Bhattacharya har eksplodert i indisk media. Saken har vært hovedoppslag i flere indiske TV-kanaler etter at de to barnas besteforeldre møtte Indias president Pratibha Patil lørdag.

FORSLAG FRA BARNEVERNET: Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen skal sammen med sine klienter jobbe med forslaget som barnevernet har gitt til løsning. (Foto:  Magnus H. Wathne / TV 2)
FORSLAG FRA BARNEVERNET: Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen skal sammen med sine klienter jobbe med forslaget som barnevernet har gitt til løsning. (Foto: Magnus H. Wathne / TV 2)

Saken har vakt oppsikt på høyeste hold i India. Utenriksminister Jonas Gahr Støre måtte i dag ringe sin indiske kollega. Samtidig ble en norsk ministerråd kalt inn til det indiske utenriksdepartementet.

Begge sider jobber for en løsning

Indiske myndigheter mener forholdene i saken ikke rettferdiggjør det å separere barna fra sine biologiske foreldre.

– Barna er indiske statsborgere og regjeringen, så vel som deres storfamilie, har en legitim rett til å forsvare barnas interesser, sier Indias utenriksminister S.M. Krishna.

Begge sider jobber nå for å få på plass en løsning.

– Vi håper å få på plass en enighet som er akseptabel innenfor de lokale lovene, samt de legitime bekymringer hos den indiske regjeringen, sier ministerråd Aslak Brun ved Norges ambassade i India.