Norge har undertegnet en terroravtale med USA, som går ut på å utveksle opplysninger om personer som kan knyttes til terrorvirksomhet.

Avtalen er inngått etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og amerikanske myndigheter er blitt enige om at PST skal få full tilgang til registeret, og samtidig bidra med informasjon om nordmenn.

Ifølge FBI gis det ikke ut informasjon om man er oppført i terrordatabasen som bærer forkortelsen TSBD.

I 2009 var det rundt 400.000 navn i denne databasen, ifølge FBIs nettsider.

Nytt PST-verktøy

Avtalen betyr i klartekst at PSTs terrorjegere har fått flere muligheter til å identifisere personer som kan knyttes til terrorvirksomhet verden over.

For avtalen som er inngått med USA er ifølge PST ikke ment å begrense eller erstatte informasjonsutvekslingen som allerede gjelder mellom etablerte nettverk eller avtaler.

Lekkede ambassadedokumenter fra Wikileaks har vist at USA tidligere har kritisert Norge for å mangle rutiner for å sjekke om det skjuler seg mistenkte krigsforbrytere og terrorister blant asylsøkerne og utlendingene som kommer hit.

I 2009 uttrykte daværende PST-sjef Jørn Holme bekymring over at personer med falsk identitet hadde for stort spillerom i Norge, og at dette utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

Han viste til at PST hadde vært med på å avdekke terrorceller i Europa, der viktige personer var blitt plassert i Norge med falsk identitet.

I 2008 ble det kjent at flere titalls flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge, mistenkes for krigsforbrytelser og folkemord.

Over 30 talibanere har senere fått opphold i Norge, og også tsjetsjenske asylsøkere med geriljafortid har fått asyl og opphold i Norge.

Vil gjelde et begrenset antall nordmenn

Utkastet til terroravtalen mellom USA og Norge ble omtalt i VGs Wikileaks-avsløringer i desember 2010.

Den endelige avtalen innebærer ifølge PST at bare et begrenset antall nordmenn vil havne i registeret Terrorist Screening Database, som er USAs globale oversikt over kjente og mistenkte terrorister.

I en redegjørelse som tv2.no har fått innsyn i, skriver PST at avtalen gjelder utveksling av informasjon om personer som er siktet eller domfelt for terrorhandlinger i Norge.

– Avtalen omfatter adgang til innleggelse av informasjon i en amerikansk database, adgang til retting og sletting av den samme informasjonen, og søkemuligheter i databasen. PST vil være ansvarlig for oppfølging av avtalen og vil bli autorisert med brukerrettigheter, opplyser PST i et brev til Riksadvokaten og Politidirektoratet.

Landets politimestre orientert

Siden alle politidistrikt eller særorgan som Økokrim i teorien kan ta ut siktelse etter terrorbestemmelsene, har den derfor virkning utover de sakene som etterforskes åpent av PST.

Derfor ble også landets politimestre orientert om avtalen i januar i år.

– Avtalen vil også omfatte etterforskning som drives av politidistriktene i terrorsaker, heter det i et brev Politidirektoratet sendte ut på nyåret til politimestrene.