SVEKKER IKKE TILLITEN: Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke enig i at ressurssituasjonen bidrar til å svekke befolkningens tillit til politiet. (Foto: Johansen, Erik/SCANPIX)
SVEKKER IKKE TILLITEN: Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke enig i at ressurssituasjonen bidrar til å svekke befolkningens tillit til politiet. (Foto: Johansen, Erik/SCANPIX)

Politidirektøren avviser at tilliten til politiet er svekket

Politidirektøren mener enkelte i politiet bruker for mye tid på «elendighetsbeskrivelse».

I en undersøkelse TV 2 har utført svarer 72 prosent av forbundslederne i politiet at de har fått færre ressurser de siste fem årene, til tross for at de har fått flere oppgaver.

Ni av ti politiledere svarer også at konsekvensene er at hverdagskriminaliteten nedprioriteres og oftere blir henlagt – noe som fører til at folk mister tilliten til politiet.

– Bedre resultater de siste årene

Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke enig i denne vurderingen, og sier i en pressemelding at politiet er blitt bedre blant annet innenfor vinningskriminalitet, trafikksikkerhet, utlendingssaker og straffesaksbehandling.

Les også: USA advarer amerikanere mot vold i Oslo

Politidirektøren legger også til at han mener at enkelte i politiet bruker for mye tid på «elendighetsbeskrivelse», og mener at det viktige er å fokusere på hvordan politiet skal skape best mulige resultater med de ressursene etaten har.

– Publikum måler oss på resultater, og de er blitt bedre på mange områder de siste årene, sier Refvik.

– For første gang nådde politiet i 2011 målet om en oppklaringsprosent på 38.

Les også: Mer vold og seksualforbrytelser – færre tyverier

Fikk beskjed om å oppsøke mistenkte

I TV 2s reportasje forteller Dzemal Rizvic at politiet ikke hadde tid til å ta i mot en anmeldelse etter at bilen hans ble skrapet opp på en parkeringsplass. Dette til tross for at Rizvic hadde notert ned registreringsnummeret til gjerningspersonen.

SAKEN HENLAGT: Da Dzemal Rizvic kom til politiet for å levere
  inn en anmeldelse etter at bilen hans ble påkjørt, ble han bedt om å
  hente inn bevis selv. (Foto: TV 2)
SAKEN HENLAGT: Da Dzemal Rizvic kom til politiet for å levere inn en anmeldelse etter at bilen hans ble påkjørt, ble han bedt om å hente inn bevis selv. (Foto: TV 2)

Politiet tok likevel i mot anmeldelsen noen dager senere, men etterforskningen tok tid – til slutt ble Rizvic bedt om å oppsøke gjerningspersonen selv.

– Så sier de til meg at: «Vi anbefaler deg at du kjører opp og ser på bilen, og eventuelt kikker på skader på bilen til motparten, men vi anbefaler ikke at du reiser alene.»

Først etter åtte måneder ble bileieren avhørt, men kun på telefon. Så ble saken henlagt og Rizvic satt igjen med et krav på 6000 kroner i egenandel fra forsikringsselskapet.

Les også: Politiet ba Dzemal oppsøke mistenkt på egenhånd

Øremerkede midler

Politidirektøren mener at ressursituasjonen i politiet er mer nyansert enn det som kommer fram i TV 2s reportasje og viser til at totalbudsjettet har økt fra drøye 9 mrd. kroner i 2007 til nesten 13 mrd. kroner i budsjettet for 2012.

Likevel har ikke denne økningen ført til betydelig flere ansatte, noe som skyldes at deler av budsjettet de siste årene har vært øremerket og gått til invistering i blant annet IKT og nødnett.

– Dette er investeringer vi får gevinst av på sikt, sier Refvik.

Investeringene gjør at noen politidistrikter ikke har fått noen økning av betydning i driftsbudsjettene, og politidirektøren har forståelse for at budsjettene oppleves som stramme. Han minner likevel om at etaten er tilført 460 sivile stillinger som har frigjort 288 politistillinger.