BEHANDLES OFFENTLIG: Selv med en eksplosjon i private forsikringer,  behandles de fleste offentlig. Blant annet fordi overlevelsesraten, for  eksempel i norsk kreftbehandling, er blant de høyeste i verden. (Foto:  TV 2)
BEHANDLES OFFENTLIG: Selv med en eksplosjon i private forsikringer, behandles de fleste offentlig. Blant annet fordi overlevelsesraten, for eksempel i norsk kreftbehandling, er blant de høyeste i verden. (Foto: TV 2)

Stadig flere kjøper seg ut av helsekøene

Helseministeren er ikke særlig begeistret for økningen i de private behandlingsforsikringene. Hun mener ingen i Norge trenger private helseforsikring.

De siste ni årene har antallet nordmenn med privat behandlingsforsikring mer enn tidoblet seg. Mange betaler også fra egen lomme for å slippe helsekøen. Helseministeren mener derimot at slike forsikringer er unødvendige.

Privat forsikring firedoblet

I Norge har det de siste årene vært en enorm økning av dem som betaler seg ut av helsekøene, enten med egen lomme eller gjennom private behandlingsforsikring.

Les også: – En skam at nordmenn må til utlandet for kreftbehandling

Det har Norges største private helseforetak fått merke.

– Jeg har jobbet her i fire år, og i løpet av den tiden har den private omsetningen her doblet seg, og innen privat helseforsikring har det faktisk økt fire ganger, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved til TV 2.

Stein Erik Hagen ble diagnostisert med prostatakreft, var det uaktuelt med behandling i Norge på grunn av de lange behandlingskøene og lite oppdatert utstyr. Han velger operasjon i USA, og har isteden donert penger for at sykehus skal ha det nødvendige utstyr.

Helsen for viktig

Å dra utenlands er en økende trend blant kreftsyke. Det er tydelig at behandlingskøene bekymrer, og når det for eksempel gjelder kreft, vet ikke statsminister Jens Stoltenberg når kreftløftet innfris.

Ifølge tall fra finansnæringens fellesorganisasjon har i dag nesten 300.000 nordmenn privat forsikring. Det er mer enn ti ganger så mange som i 2003.

Les også: Dag måtte vente nesten ett år på kreftdiagnosen

Aasved tror grunnen til at folk velger å betale selv er enkel.

– Det er rett og slett fordi helsen er utrolig viktig og når du må vente så lenge, for eksempel innen kreftutredning, i det offentlige i dag, så skjønner jeg veldig godt at de gjør noe med det selv, sier hun.

– Alle får nødvendig behandling

Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen er derimot ikke særlig begeistret for økningen i de private behandlingsforsikringene. Hun mener at om noen mister tilliten til helsevesenet, må de private selskapenes markedsføring ta en del av skylden.

– Det er klart at det skapes et marked av forsikringesselskapene og deres markedsføring, men det er ikke nødvendig med privat helseforsikring. Alle i Norge skal være trygge på at hvis de blir syke så får de den behandlingen de trenger, sier hun.

Se saken med helseministeren og kreftlege Olav Mella i videovinduet under! (saken fortsetter under videoen)

Overlevelsesraten på topp

De aller fleste som har akutte eller alvorlige sykdommer blir behandlet i det offentlige, selv om de har privat forsikring. En del av forklaringen er at overlevelsesraten, i for eksempel norsk kreftbehandling, tross alt er blant de høyeste i verden.

– Vi har holdt posisjonen vår som et land med god overlevelse i kreft, i årtier og vi er faktisk helt i teten i Europa når det gjelder fem års overlevelse, sier Kreftlege Olav Mella.

Mella støtter helseministeren i at det ikke er behov for privat forsikring, vel å merke med ett unntak.

– Det eneste måtte være om man får en forsikring som også dekker utprøvende behandling, altså eksprimentell behandlig, som ikke det offentlige helsevesenet her vil dekke, sier han.