SKAL KJEMPE: Don Staniford kjemper en hard kamp mot norsk lakseoppdrett. Taper han i retten, planlegger han å fortsette kampanjen i Norge. (Foto: TV 2)
SKAL KJEMPE: Don Staniford kjemper en hard kamp mot norsk lakseoppdrett. Taper han i retten, planlegger han å fortsette kampanjen i Norge. (Foto: TV 2)

Don kjemper mot norsk lakseoppdrett

Nå vil det statskontrollerte oppdrettsselskapet Cermaq at domstolen skal stanse villaksforkjemperens ytringer.

Don Staniford kjemper en hard kamp mot norsk lakseoppdrett. Nå vil oppdrettsselskapet Cermaq tvinge ham til stillhet. Staniford på sin side nekter å la seg stoppe.

– Jeg skal kjempe til siste slutt. De har ingen rett til å stoppe ytringsfriheten rundt om i verden.

– Taper jeg denne saken, fortsetter jeg kampanjen min i Norge. Jeg skal banke på døra deres i Norge, i Oslo, sier Staniford til TV 2.

Les også: Trusler mot norsk lakseoppdrett tas ikke alvorlig

Provoserer bransjen

Utenfor rettsbygningen i Vancouver står et knippe demonstranter som bærer plakater. Budskapet har provosert den norske oppdrettsbransjen.

Staniford har hovedsakelig brukt sosiale medier for å drive sin kampanje. Over hele verden er det spredt rundt 90 bilder som imiterer helseadvarslene på sigarettpakker.

Med det norske riksvåpen og påskriften «Norwegian owned» kjøres det ut sterke budskap som:

«Salmon Farming is Poison» - «Salmon Farms are cancer» - «Salmon Farming Kills Workers» - «Salmon Farming Kills» og «Salmon Farming Seriously Damages Health».

Les også: Regjeringen tillater mer lakseoppdrett

DEMONSTRERER: Det statskontrollerte oppdrettsselskapet Cermaq krever at domstolen må stanse villaksforkjemperens ytringer i Canada. (Foto: TV 2)
DEMONSTRERER: Det statskontrollerte oppdrettsselskapet Cermaq krever at domstolen må stanse villaksforkjemperens ytringer i Canada. (Foto: TV 2)

Kan havne i fengsel

Cermaq mener kampanjen er ærekrenkende mot selskapets produkter, og krever økonomisk oppreisning. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid kravet om at Staniford idømmes et forbud mot å ytre seg ærekrenkende.

– Mainstream saksøker vedkommende på grunn av feilaktige påstander om fiskeoppdrett. Han antyder at man får helseproblemer av oppdrettsfisk. Og han trekker paralleller til tobakksindustrien. Mainstream sier at det ikke stemmer, forklarer Cermaqs advokat David Wotherspoon.

Stanifords forsvarer David Sutherland mener rettssaken er prinsipielt veldig interessant.

– Retten må til syvende og sist avgjøre hvilke av slagordene som er akseptable og hvilke som ikke er det. Vi håper alle er det, men det må retten avgjøre. Du og jeg har et svært tungt ansvar for å forsikre oss om at vi ikke skaper en presedens som forhindrer uttalelser om denne saken, sier Sutherland.

– Så jeg vil havne i fengsel? spør Staniford

– Potensielt sett.

Les også: Forskere advarer mot økt lakseoppdrett

Kan ikke finansiere kampen

Mens motparten har engasjert et av Canadas største advokatfirmaer, har Staniford problemer med å finansiere forsvaret. Han satser på at donasjoner fra miljøer og personer som støtter kampen skal dekke deler av omkostningene.

– Jeg har ikke hatt inntekt siden mai 2010. Norske myndigheter vil ha 50.000 dollar av meg.

– Hvis jeg taper saken, må jeg nok betale dem 200.000 dollar. Men det er ikke mye å hente her. Jeg kommer aldri til å betale en eneste cent, understreker Staniford.

Se video om Dons kamp mot norske lakseoppdrett øverst!

Les også: Laksen spiser fattige menneskers mat

Bred støtte

Rundt Vancouver Island ligger mange av oppdrettsanleggene til Cermaq. I flere år har lokale ledere forsøkt å få flyttet oppdrettsanleggene ut av området. Bakgrunnen er frykten for at villaksstammene er truet av lakselus, sykdommer og rømming fra mærene.

– Vi kaller ham «Dangerous Don». Han er farlig for fiskeoppdretten. Det er ikke mange som er tøffe nok til å bekjempe disse selskapene og myndighetene, mener den lokale lederen Joe Martin.

Han mener canadiske myndigheter har oversett urbefolkningens rettigheter som blant annet er nedfelt i FN-vedtak. De oppfatter det som ekstremt provoserende at myndighetene ønsker at oppdrettsvirksomheten skal vokse i omfang.

Saken mot Don Staniford er viktig for å avklare hvordan kampen skal føres videre.

– Hvis de fengsler Don, kommer vi til å fylle fengslene, sier en av lederne i Tla-o-qui-aht-stammen, Terry Dorward.

– Tror du det?

– Jeg vet det. Hvis myndighetene og bransjen ikke hører etter, så må vi stoppe disse oppdrettsanleggene.

Les også: Her sprøyter oppdretterne gift rett i merdene

Ønsker vekst

Sommeren 2010 deltok rundt 5000 mennesker i en stor demonstrasjon mot de norske oppdrettsanleggene. Urbefolkning, lokale fiskere, turistnæring, barnefamilier og miljøforkjempere slo seg sammen for å kreve handling. Men lite skjedd.

I byen Squamish, i et område som alltid har levd av villmarksturisme, er den føderale canadiske fiskerministeren på rundreise sammen med en lokal parlamentariker.

Området var kjent for sine mange elver og dyreliv. I 20 år har de hvert år registrert hvor mange ørner det finnes i områdene, men de siste syv årene har forekomsten gått bratt nedover.

Politikerne er interessert i å lytte til lokalbefolkningens erfaringer og bekymringer, men vil ikke ha media til stede på møtet.

TV 2 ønsker å intervjue ministeren om situasjonen, men blir høflig avvist.

Først når spørsmålene dreier seg om investeringstrygghet, stanser han et øyeblikk på vei inn i bilen.

– Sir, de norske investeringene i Canada, er de trygge?

– Investeringer i primærnæringer er viktig for landet, akkurat som villaksen er viktig. Vi må forstå at akvakultursektoren er viktige for Canada.

– Det virker som om det skader naturen og dyrelivet?

– Det vil jeg ikke si.

– Hva med saken mot Staniford?

– Takk, sier han før han smeller igjen døren.

Les også: Lakseturister vender Norge ryggen