ETTERFORSKET: Spesialenheten for politisaker har etterforsket PST sjefens uttalelser. (Foto: TV 2)
ETTERFORSKET: Spesialenheten for politisaker har etterforsket PST sjefens uttalelser. (Foto: TV 2)

Kristiansen risikerer fengsel etter uttalelser om etterretningstjenesten

Spesialenheten for politisaker skal etterforske den avgåtte PST-sjefens uttalelser, sier Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus. Loven åpner for at hun kan bli straffet med fengsel.

Det var under PST-sjefens redegjørelse i forbindelse med høringen i Stortingets særskilte komité for 22. juli onsdag, at Kristiansen formulerte seg på en slik måte at det kan oppfattes som et mulig taushetsbrudd. Det er trolig svarene Kristiansen ga stortingsrepresentant Akthar Chaudry, som skal ha vært et brudd på taushetsplikten.

– Formålet med etterforskningen er å klargjøre om Janne Kristiansen har begått en straffbar handling eller ikke, sier Presthus til TV 2.

Om etterforskningen viser at et taushetsbrudd er begått, vil straffreaksjoner vurderes.

– Det vil da være sånn at det blir vurdert i forhold til til aktuelle straffebestemmelser. Hvilken straffereaksjon som kan komme ut av en slik sak er det vanskelig å ha en vurdering av før man får klarlagt fakta nærmere.

Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus. (Foto: TV 2)
Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus. (Foto: TV 2)

Kan få fengsel

Presthus påpeker at hvilke straffereaksjoner som kan bli aktuelle kommer an på taushetsbruddets karakter, og hvordan straffbestemmelsen da skal anvendes på det konkrete forholdet.

– Den normale straffereaksjonen ved taushetsbrudd er jo bøtereaksjoner, sier han.

– Det kan også være opp til seks måneders fengsel?

– Det kan det være det i forhold til straffelovens paragraf 121 første ledd ja.

Presthus vil ikke på det nåværende stadiet vurdere om fengsel kan bli et straffealternativ for Kristensen.

– Vår oppgave vil i første omgang være å klargjøre hvilke regler som regulerer informasjonen av den karakter Janne Kristiansen har kommet med, og i neste omgang om dette innebærer om det faktisk har funnet sted et taushetspliktbrudd eller ikke. Så får de videre straffbarhetsvurderingene komme i etterkant.

Men i utgangspunktet kan fengsel være en konsekvens av et taushetsbrudd?

– Ja aktuelle, mulige straffebestemmelser er formulert slik at straffereaksjon i form av fengsel er et alternativ, sier Presthus.

PST-sjefen taus om avgangen

Verken avtroppende leder Janne Kristiansen eller noen andre i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker foreløpig å kommentere avgangen etter etterretningsuttalelsene.

Kristiansen og hennes arbeidsgiver fram til onsdag kveld har vært tause etter at avgangen ble kjent ved midnatt. Ved lunsjtider la PST ut en kort pressemelding hvor de opplyser at de ikke vil kommentere saken.

– Janne Kristiansen ønsker foreløpig ikke å stille til intervjuer eller gi kommentarer knyttet til sin avgang. Assisterende sjef Roger Berg som er konstituert, ser det heller ikke som riktig å stille til intervjuer på det nåværende tidspunkt, melder sikkerhetstjenesten.

Berg er konstituert som PST-sjef inntil en ny leder er på plass. Spesialenheten for politisaker meldte torsdag at de skal granske uttalelsene om etterretningssamarbeid med Pakistan som falt under en høring med Stortingets 22. juli-komité onsdag.

Norges ambassadør kalles inn på teppet

Pakistanske myndigheter kaller Norges ambassadør inn for å forklare seg om PST-sjefens uttalelser, melder Aftenposten.

Avisa får bekreftet fra talsmann Abdul Basit for pakistansk UD at et møte finner sted klokken 12 norsk tid.

– Vi søker nå mer informasjon om saken, og det er for tidlig å si om dette er alvorlig eller ikke. Vi har kalt inn den norske ambassadøren til møte, som finner sted om kort tid. Der vil vi diskutere saken med henne, sier han.

Han presiserer at de jobber med å få klarlagt nøyaktig hva Janne Kristiansen sa og eventuelt røpet under høringen i Stortinget onsdag.

Nytt eksempel på uryddighet

Høyre-leder Erna Solberg synes Janne Kristiansens avgang som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var helt riktig. Hun mener Kristiansen flere ganger har snublet i egne uttalelser.

Her forsnakker PST-sjefen seg

Overfor TV 2 Nyhetskanalen understreker hun at en PST-sjef må være pinlig klar på hva som er offentlig informasjon, og hva som må holdes hemmelig.

– Dette er nok et eksempel på en uryddig uttalelse fra Kristiansen, og dette har hun havnet i trøbbel for flere ganger. Hun uttaler seg for bombastisk. Det blir litt for mye gammel forsvarsadvokat og litt for lite embetsmann, sier Erna Solberg.

– Ble presset

Hun tolker Grete Faremos redegjørelse torsdag som at Kristiansen ble presset til å gå av.

– Akkurat det hun snakket om, hvor vi har folk og hvem vi samarbeider med, er jo ytterst viktig å holde tett om. Mange ville tenkt seg at vi har folk på bakken i Pakistan, men at hun bekrefter det, kom nok som et sjokk på både Forsvarsdepartementet og Etterretningstjenesten, sier hun.

NTB / TV 2