NYE SAKKYNDIGE: Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. (Foto: Scanpix)
NYE SAKKYNDIGE: Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. (Foto: Scanpix)

Tørrisen og Aspaas ble nye Breivik-sakkyndige

Terje Tørrisen visste ikke selv at han var blitt oppnevnt før det ble annonsert.

Klokken 13 oppnevnte dommerne i Oslo tingrett nye sakkyndige som skal vurdere den terrorsiktede Anders Behring Breivik.

– Agnar Aspaas og Terje Tørrisen er utnevnt som nye sakkyndige, sa tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen.

Hun viste til at det har fremkommet tvil om den terrorsiktede er tilregnelig eller ikke, blant annet av et team som har fulgt Breivik tett i Ila fengsel.

– Det fremgår av påtalemyndighetens uttalelse 4. januar at ansatte ved og rådgivende helsepersonell knyttet til Ila fengsel ikke har observert tegn på at siktede er psykotisk.

Les også: Kan bli aktuelt å tvangsinnlegge Breivik

– Var påkrevet

– Retten finner etter en helhetsvurdering det påkrevet å oppnevne to nye sakkyndige for å vurdere siktedes tilregnelighet. Retten mener at sakens spesielle og svært alvorlige karakter tilsier at tilregnelighetsspørsmålet bør utredes, sa Arntzen.

– De nye sakkyndige vil få tilgang til blant annet videoopptakene fra politiavhørene av siktede, og dessuten til nedtegnelsene fra samtalene mellom de allerede oppnevnte sakkyndige og siktede gjennom deres erklæring. De vil også ha anledning til å observere ham under hovedforhandlingen.

– Eventuelle metodiske svakheter ved begge de sakkyndige utredningene vil bli belyst under hovedforhandlingen og hensyntatt ved rettens bevisvurdering på vanlig måte, opplyste dommeren.

Tørrisen visste ikke selv at han var blitt oppnevnt før det ble annonsert klokken 13.

– Som sakkyndige har vi tatt oppdraget. Vi har taushetsplikt og ut over det ønsker vi arbeidsro, sier Terje Tørrisen til tv2.no.

– Hva tenker du om oppdraget?

– Det blir et vanskelig oppdrag, sier han.

Lippestad vil drøfte saken med Breivik

Advokat Geir Lippestad vil fredag ettermiddag besøke sin klient Anders Behring Breivik i Ila fengsel og diskutere hvordan de skal forholde seg til de to nyoppnevnte rettssakkyndige, skriver NTB.

– Vi har nå fått rettens beslutning, og vi kommer om kort tid til å dra til Ila fengsel for å informere Breivik om at nye sakkyndige er oppnevnt, sier Lippestad til NTB.

Breivik har hele tiden sagt at han ikke er enig i konklusjonen i den opprinnelige sakkyndigrapporten om at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og dermed ikke strafferettslig tilregnelig.

BREIVIK: – 80 prosent av rapporten er feil

Han har likevel ikke ønsket en ny sakkyndigvurdering med den begrunnelse at han ikke har tillit til systemet. Han har også sagt at han vil nekte å la seg eksaminere av nye sakkyndige.

Lippestad sier han på nytt vil drøfte dette med klienten, siden oppnevnelsen nå er gjort.

Han vil også drøfte muligheten for at han kan bli tvangsinnlagt ved en psykiatrisk institusjon for observasjon.

– Kunne bli innlagt til observasjon

Jon Geir Høyersten fikk også en forespørsel om å være sakkyndig, men takket nei av praktiske årsaker, fortalte han til TV 2 torsdag.

– I dette tilfellet lå det også i kortene at det meget vel kunne bli at han var innlagt til observasjon, og at man da måtte være der i ganske lang tid for å kunne klare det, sa den erfarne psykiateren og forskeren som jobber med sikkerhets- og rettspsykiatri på Sandviken sykehus i Bergen.

De nye sakkyndige skal se etter andre fysiske eller psykiske lidelser hos Breivik, og de skal også se etter sammenhenger mellom manifestet og hans handlinger.

Rettspsykolog Pål Grøndahl sa til TV 2 Nyhetskanalen fredag morgen at flere faggrupper burde deltatt i undersøkelsen.

– Man kunne også ha vurdert å ta inn en yrkesgruppe som psykologene for å få inn en litt annen dimensjon i disse erklæringene, sa Grøndahl.

LES OGSÅ: Frykter mer uro rundt Breivik-rapport

Like før jul ble det kjent at den rettsmedisinske kommisjonen ikke hadde vesentlige bemerkninger til den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik.

Omstridt konklusjon

Gjennom 13 samtaler på totalt 36 timer hadde de to rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkludert med at 32-åringen som drepte 77 mennesker i terrorhandlingene mot Oslo og Utøya 22. juli, lider av sykdommen paranoid schizofreni.

Kommisjonens konklusjon betød at det rettsmedisinske miljøet er enige i at Breivik er paranoid schizofren, og dermed ikke bør dømmes til vanlig fengselsstraff etter rettssaken mot ham til våren.

Flere eksperter har stilt tvil ved noen av psykiaternes vurderinger av Breivik. De sakkyndiges utredning har også skapt politiske reaksjoner.

Førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har sagt at hun synes konklusjonen var «veldig forunderlig».

Randi Rosenqvist, den tidligere lederen av den rettsmedisinske kommisjonen, sa allerede ved juletider til tv2.no at hun var bekymret over at man ikke har sett på andre mulige diagnoser.

LES OGSÅ: Dette er hele sammendraget av rapporten om Breivik

(TV 2/NTB)