mosjøen robinson r33 (Foto: Scanpix/Wikipedia Commons)
mosjøen robinson r33 (Foto: Scanpix/Wikipedia Commons)

Den ellevte ulykken for samme helikoptertype

Den samme helikoptertypen som styrtet ved Mosjøen onsdag har vært involvert i elleve ulykker i Norge siden 1997. To av dem har hatt dødelig utfall.

Onsdag ettermiddag styrtet et helikopter av typen Robinson R44 ved Mosjøen i Nordland.

Den svenske piloten og den norske passasjeren om bord omkom begge i ulykken.

De to fløy over terrenget øst for Mosjøen mens de drev med reinsanking. En person som fulgte helikopteret fra bakken hørte lyden fra helikopteret før det brått ble stille.

Omtrent samtidig fikk Hovedredningssentralen i Nord inn nødpeilesignal fra helikopteret og en omfattende redningsaksjon ble igangsatt. To timer ble det klart at ulykken hadde fått et tragisk utfall.

Men det er ikke første gangen denne helikoptertypen har vært involvert i ulykker.

Siden 1997 har elleve Robinson R44 styrtet, hvorav to av ulykkene har endt med døden, inkludert onsdagens ulykke.

26. september 1997

Et Robinson R44 LN-OEF kolliderer med en kraftledning kort tid etter avgang ved Snadden på Ringerike. Havarikommisjonen mener fartøysjefen burde ha vært oppmerksom på spennet fordi han før landingen hadde inspisert området. Les rapporten her.

23. januar 2000

To personer ble lettere skadet da føreren mistet kontroll over helikopteret i Hunndalen i Gjøvik og måtte nødlande. Havarikommisjonen forklarer hendelsen med en kombinasjon av tung last, værforhold og fartøysjefens mangel på erfaring med landing under vanskelige forhold.

Kommisjonen anser at hendelsen lett kunne ha fått et fatalt utfall, i det fartøysjefen så vidt unngikk flere hindringer i fallet, samt at bensinen som rant ut fra de sprukne tankene og nedover helikopteret ikke ble antent av gnister fra det løsrevne batteriet. Les rapporten her.

7. juli 2001

Et Robinson R44 Astro SE-HUA tapte kontroll og fikk rollover under nødlanding på sørsiden av Strupfjellet ved Takvatnet i Balsfjord i Troms fylke. Ingen av de to om bord blir skadet. Havarikommisjonen mener at det ikke var noen tekniske feil ved helikopteret på havaritidspunktet.

30. august 2003

Et Robinson R-44 Astro LN-OGA kolliderer med en høyspentledning i Tisdedal i Østfold. Ingen av de tre om bord kommer til skade. Havarikommisjonen konkluderer med at piloten foretok grundige undersøkelser av den planlagte avgangstrasé og at det ikke var mulig for ham å oppdage kablene, verken fra luften før landingen eller fra posisjonen der helikopteret ble parkert. Les rapporten her

13. juni 2004

Et Robinson R44, LN-OBE fikk motorsvikt i Seljord i Telemark. Fartøysjefen aksellererte etter avgang og var i ti til 15 meters høyde da han merket et vesentlig tap av motoreffekt. Den påfølgende landingen ble hard slik at helikopterets ramme ble bøyd og hovedrotoren berørte halebommen. Havarikommisjonen tror motorproblemet oppsto grunnet dårlige tennplugger på høyre tenningssystem, eventuelt i en kombinasjon med temporære feil i venstre magnet.

28. juli 2004

Et Robinson R44 LN-OG traff en stein med rotoren i forbindelse med lavtflyging i Aure i Møre og Romsdal. Helikopteret får betydelige skader, men ingen av de fire om bord kommer til skade. Les rapporten her.

6. mars 2005

Et Robinson R44 II LN-OBZ veltet under landing ved Dyranut på Hardangervidda. Helikopteret kom plutselig inn i snøfokk og visuelle referanser forsvant. Samme fartøysjef hadde nylig fløyet ruten motsatt vei i gode værforhold. Helikopteret veltet i forbindelse med førevarslanding på ujevnt underlag i vanskelige lysforhold. Skadene på helikopteret er betydelige, men ingen personer kommer til skade. Les rapporten her.

29. oktober 2007

Tre personer fikk lettere skader da et et Robinson R44, LN-OCA tapte halerotoreffekt i hover cirka halvannen meter over bakken på Rudskogen i Østfold. Helikopteret begynte å rotere og kolliderte sidelengs mot førerhuset på en parkert tankbil. Det ble liggende opp ned på taket av tankbilen. Helikopteret ble totalskadet. Tankbilen fikk mindre skader i fronten. Det oppsto ikke brann. Havarikommisjonen fant ikke noe som tydet på teknisk svikt. Les rapporten her.

20. mai 2008

Et Robinson R44 LN-OG traff bakken med stor kraft på Mulbukttind i Nordland. Helikopterer spratt et par ganger, kom i luften igjen og begynte å dreie rundt hovedrotormasten samtidig som det beveget seg vestover. Da helikopteret igjen landet hardt på understellet etter å ha dreid 180 grader, fikk føreren kontroll. Helikopteret sto så ustabilt på en kant, og føreren bedømte heikopteret til å være flyvedyktig. Hun fikk landet normalt ved Tømmeråsfjorden, men det var skader på helikopteret. Ingen personer ble skadet.

Kommisjonen slår i rapporten fast at det var en feilbedømming å fortsette flyvningen etter de første harde sammenstøtene med bakken. Det var sannynligvis Vortex Ring State som forårsaket hendelsen. Les rapporten her.

27. januar 2010

To helikoptre fløy i lag, da mannskapet om bord i det ene observerte at det andre styrtet i Oslofjorden og gikk gjennom isen. Det var tett tåke i området og helikopteret styrtet fra 155 meters høyde. Helikoptervraket ble funnet på ti meters dyp, 150 meter fra land. Fire personer omkom. I en rapport fra Statens havarikommisjon, skrev kommisjonen at de foreløpige undersøkelsene ikke hadde avdekket noen tekniske feil ved maskinen som kan forklare styrten i Oslofjorden.

Robinson R44 er et fire-seters lett helikopter produsert av Robinson Helicopter Company fra 1992. Modellen brukes av mange sivile og militære operatører over hele verden.