Kate vaks ikkje opp og vart ei ung kvinne slik som veninnene sine.

– Ingen vil sjå på meg som ei kvinne, seier Kate Quinn, med stødig røyst på irsk TV 3.

– Eg ser ikkje på meg sjølv som kvinne.

Les også: Nguyen (26) ble «70 år gammel» over natten

Kom aldri i puberteten

25 år gamle Kate, frå Leinster, søraust i Irland, har inntil nyleg levd i det stille. Ho har vore flau og slite med dårleg sjølvtillit. Ho er redd ho aldri kjem til å få eit kjærleiksliv. Ho vil så gjerne studera og få ein jobb. Quinn bestemte seg for å gå ut i media og fortelja om tilstanden.

Håpet er at offentleg merksemd kring tilstanden vil føra til at ein ekspert kan hjelpa ho.

Det tok fleire år før legar fann ut kva som er galt, og framleis har legane fleire spørsmål enn svar. Fyrst for to år sidan fekk Quinn diagnosen Caudal Regression Syndrome (CRS), eit sjeldan syndrom der utviklinga av den nedre delen av ryggrada ikkje er som den skal.

Syndromet skal vera årsaka til at ho ikkje har utvikla seg slik som dei fleste kvinner.

kate-og-venner-ring

Ho kom aldri gjennom puberteten, fekk ikkje bryst og aldri ein regelmessig menstruasjonsyklus. Kate har også ei lågare ryggrad enn normalt. Tilsynelatande har den 25 år gamle kvinna kroppen til ein 12-åring.

På laggelesten er Kate éin meter og 44 centimeter.

Kate fortel at dess lenger tid det går, dess verre blir det. Då ho var 12 - 14 år hadde ho framleis håp om at ho kom til å utvikla seg. Med åra har håpet blitt mindre.

– Når du er 25 begynner du å lura på om det er for seint og spør deg sjølv om du nokon gong kjem til å utvikla deg, sa Kate til den irske avisa Independ.

Les også: Mitch overlevde 10.000 volt - nå skal han få nytt ansikt

25.000 i verda

Quinn har vore gjennom ei rekkje behandlingar, blant anna hormonbehandling, men behandlinga har til no ikkje gitt tilstrekkjeleg resultat.

Ifølgje irske TV 3 skal kring 25.000 personar i verda leva med Caudal Regression Syndrome. I meir alvorlege tilfelle kan syndromet medføra lamming. Truleg er Kate den einaste kvinna i Irland med syndromet, ifølgje Independent.