VELLYKKET STRATEGI: ¿ Dette viser at innsatsen mot vinningskriminalitet har ført fram, mener fungerende politidirektør Vidar Refvik. (Foto: SCANPIX)
VELLYKKET STRATEGI: ¿ Dette viser at innsatsen mot vinningskriminalitet har ført fram, mener fungerende politidirektør Vidar Refvik. (Foto: SCANPIX)

Mer vold og seksualforbrytelser – færre tyverier

Det var flere drap, voldtekter og voldsanmeldelser i 2011, mens tallet på biltyverier og tyverier fra boliger gikk ned, viser politiets årsoversikt.

Samtidig som antall anmeldte tyverier fra villaer sank med nesten 30 prosent og tyverier fra leiligheter gikk ned med 16 prosent, økte oppklaringsprosent noe: fra 37,4 til 38 prosent. Vellykket strategi - Dette viser at innsatsen mot vinningskriminalitet har ført fram. Mobil vinningskriminalitet er spesielt utfordrende for politiet ved at den foregår over store geografiske områder og i varierende grad er organisert, sier fungerende po