Lindeberg omsorgssenter stig berntsen (Foto: TV 2)
Lindeberg omsorgssenter stig berntsen (Foto: TV 2)

Kommunens tabber kan ha ødelagt etterforskning

En hjelpepleier er siktet for voldtekter og overgrep mot tre syke og demente kvinner ved Lindeberg omsorgssenter i Oslo. Men bevis ble ikke sikret siden Oslo kommune ikke anmeldte saken med en gang.

Syke og demente kvinner ved Lindeberg omsorgssenter i Oslo hevder de er blitt utsatt for seksuelle overgrep av en mannlig hjelpepleier. Men flere tabber fra Oslo kommune kan ha ødelagt etterforskningen.

– Aldri gjort noe galt

I et intervju med TV 2 sier hjelpepleieren som er siktet i saken, Stig Berntsen, at anklagene er grunnløse. Han frykter kommunens rutinesvikt kan føre til at saken blir henlagt på bevisets stilling, slik at han ikke blir fullstendig renvasket.

– Jeg har aldri gjort noe galt mot noen pasienter, sier Berntsen.

Pleieren ble bortvist fra arbeidsstedet sitt i november i fjor, etter at det over tid hadde blitt dokumentert påstander om overgrep ved hjemmet.

Ble ikke undersøkt

Politiet i Oslo etterforsker de påståtte overgrepene.

– Jeg kan bekrefte at en person er siktet for overgrep mot tre beboere ved sykehjemmet, sier politiinspektør Hanne Kristine Rohde ved Oslo politidistrikt til TV 2.

TV 2 har undersøkt saken og vet at politiet sliter med å finne bevis for om overgrep har skjedd. Årsaken til dette er flere tabber Sykehjemsetaten i Oslo har ansvaret for.

Stikk i strid med alle rutiner i overgrepssaker ble ikke Overgrepsmottaket i Oslo koblet inn for å undersøke beboere. Slike undersøkelser er ofte helt avgjørende for sikring av bevis. Hvordan dette kunne skje vil ikke Sykehjemsetaten svare på.

– Spørsmål knyttet til etterforskningen kan vi ikke kommentere, skriver Sofus Urke, som er kommunikasjonssjef i Sykehjemsetaten, i en epost til TV 2.

Det er også på det rene at direktøren i Sykehjemsetaten, Bente Riis, ble varslet om overgrepsmistankene, fire dager før saken ble politianmeldt. Hun vil ikke intervjues om hvorfor saken ble liggende. Men også dette kan ha bidratt til å ødelegge politiets muligheter for å finne bevis for om overgrep har skjedd eller ikke.

Fikk stelle beboere

På toppen av det hele lot sykehjemmet hjelpepleieren pleie beboere etter at det hadde blitt framsatt påstander om overgrep. Hvordan noe slikt er mulig vil heller ikke Sykehjemsetaten svare på.

Politiinspektør Hanne Kristine Rohde ved Oslo Politikammer ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger om etterforskningen av saken. Men hun bekrefter at anmeldelsen fra kommunen kom sent.

– Saken ble anmeldt noe tid etter at sykehjemmet ble kjent med mistanke om overgrep. På det grunnlaget var det ikke lenger mulig å sikre eventuelle biologiske spor i saken, sier Rohde.

Rammer ofrene

Bistandsadvokaten til to av de syke og demente gamle som har fortalt om overgrep, var ikke klar over rutinesvikten i kommunen før TV 2 gjorde henne oppmerksom på det. Hun mener manglende undersøkelser kan ha svekket de demente kvinnenes rettsikkerhet.

– Det er veldig viktig å sikre tekniske bevis i denne type saker. Spesielt når det gjelder senile mennesker som ikke klarer å ivareta saken sin selv, sier bistandsadvokat Halldis Winje.

Tøff påkjenning

Stig Berntsen kjemper for å renvaske seg og ønsker ikke at noen av de andre mannlige pleierne på senteret skal bli utsatt for mistanke.

Han er sykemeldt og sier beskyldningene han nå utsettes for er noe av det tøffeste et menneske kan oppleve. Samtidig er han sint på Sykehjemsetaten, som han mener svikter rettsikkerheten til både pasienter og ansatte. At normale rutiner ikke er fulgt frykter han vil brennmerke ham for alltid.

For saken kan ende med at det ikke blir mulig verken å bevise eller utelukke at overgrep har skjedd. Han opplyser at det lenge har vært en kjent sak på sykehjemmet at demente har beskyldt både ham og andre for overgrep i forbindelse med stell. Dette sitter også TV 2 med dokumentasjon på.

– Jeg er veldig redd for at saken blir henlagt på bevisets stilling. Det betyr at dette blir en sak som vil henge ved meg. Det er også ille at rutinesvikten kan føre til at pasientene det gjelder og deres pårørende ikke kan få avkreftet at det har forekommet overgrep. Måten saken er håndtert på av Sykehjemsetaten rammer rettsikkerheten til alle parter i en slik sak, sier Berntsen.

Kommunen beklager

I eposten til TV 2 skriver Sykehjemsetaten at de tar påstander om overgrep mot eldre svært alvorlig, og at de har rutiner på dette området.

– Beklageligvis fulgte ikke sykehjemmet disse i dette tilfellet. Vi går nå gjennom våre rutiner på nytt for å sikre at de er godt nok kjent og at de følges opp i praksis, skriver Sofus Urke.