I 2010 undertegnet kulturminister Annniken Huitfeldt og TV 2 sjef Alf Hildrum TV 2 avtalen.
I 2010 undertegnet kulturminister Annniken Huitfeldt og TV 2 sjef Alf Hildrum TV 2 avtalen.

Egmont kjøper TV 2 for 2,1 milliarder

– I tråd med vårt langsiktige strategi og engasjement på dette området, sier konsernsjef i mediekonsernet Egmont.

Mandag morgen kunngjorde det danske mediekonsernet Egmont at de kjøper A-pressens andel av aksjene i TV 2.

Konsernsjef Steffen Kragh understreker i en pressemelding at kjøpet i seg selv innebærer ingen endringer for TV 2.

Se LIVE pressekonferanse fra klokken 10 øverst.

Steffen Krahg (Foto: Leif Tuxen/Egmont)
Steffen Krahg (Foto: Leif Tuxen/Egmont)

Viderefører satsing

– Som medstifter og medeiere i TV 2 har Egmont vært opptatt av virksomhetens langsiktige utvikling. Når A-pressen ønsket å selge sine aksjer, var det derfor naturlig for oss å kjøpe.

– TV står som et sentralt område for Egmont å investere mer i. Kjøpet er derfor helt i tråd med vårt langsiktige strategi og engasjement på dette området, sier konsernsjef i mediekonsernet Egmont, Steffen Kragh.

Konsernsjefen opplyser at Egmont ønsker at TV 2 viderefører sin satsing på nyheter, sport og underholdning.

– Egmont er garantist for at TV 2 fortsatt skal være et uavhengig mediehus, med norsk profil, og at virksomheten skal fortsette med å bygge gode og nære relasjoner til det norske folk, sier Kragh.

Hans Carstensen (Foto: Steen Brogaard/Egmont)
Hans Carstensen (Foto: Steen Brogaard/Egmont)

Betaler 2,1 milliarder kroner

– TV 2 er i dag ikke bare en TV-kanal, men et mediehus som tar innholdet ut på flere plattformer. Egmont vil, som vi alltid har gjort, stå bak alle store satsinger og investeringer i TV 2.

– Vi legger vekt på lokal, norsk ledelse. Som eiere stiller vi oss hundre prosent bak TV 2s avtale med den norske stat, som innebærer at TV 2 er allmennkringkaster med hovedkontor i Bergen, sier styreleder i TV 2 og finansdirektør i Egmont, Hans J. Carstensen.

Egmont har vært medeier siden stiftelsen av TV 2 i 1991.

Egmont betaler et kontantbeløp på 2,1 milliarder norske kroner for A-pressens 50 prosent andel i TV 2, og vil dermed eie 100 prosent av Norges største kommersielle TV-virksomhet.

Kjetil H. Dale (Foto: TV 2)
Kjetil H. Dale (Foto: TV 2)

– Er spennende, ikke skremmende

– Det at Egmont nå eier hele TV 2 innebærer ingen kursendring, de har vært med å stake ut den kursen vi har i dag og de vil stå bak den kursen i fortsettelsen, sier administrerende direktør i TV 2, Alf Hildrum, etter at det mandag klokken 8.00 ble offentliggjort at Egmont kjøper A Pressens aksjer.

Hildrum er svært positiv til sine nye heleiere.

– Jeg har kjent og samarbeidet med med Egmont siden 1995 både som styremedlem, styreleder og administrerende og jeg kjenner selskapet godt både som 33 – og 50 prosents eiere av TV 2.

– Jeg er helt trygg på Egmonts formål og visjoner ved å eie TV 2. Det at Egmont nå eier hele TV 2 innebærer ingen kursendring, de har vært med å stake ut den kursen vi har i dag og de vil stå bak den kursen i fortsettelsen, sier han.

Ansatterepresentant i TV 2 Styret, Kjetil H. Dale sier dette om sin nye heleier:

– Dette er spennende, men på ingen måte skremmende. Vi kjenner Egmont som eiere av TV 2 i nesten 20 år og de har alltid opptrådt med stor respekt for TV 2 s særstilling i norsk samfunnsliv.

– Egmont har hele tiden vist en langsiktighet og ryddighet som eier av TV 2. De har også entusiastisk bak alle avtalene vi har gjort med staten. Som ansattereprestant forventer jeg at Egmont fortsetter som før, sier han.

Thor Gjermund Eriksen (Foto: Scanpix)
Thor Gjermund Eriksen (Foto: Scanpix)

– Solid medieeier

– Når vi nå selger oss ut av TV 2, er vi glade for at det skjer til en aktør som kjenner selskapet godt.

– Som gjennom mange år har vist at de er en solid og langsiktig medieeier, og som respekterer redaksjonell frihet og publisistiske prinsipper, sier konsernsjef i A-pressen, Thor Gjermund Eriksen.

– Vi har hatt et utmerket samarbeid med A-pressen om vårt felles eierskap i TV 2, og vi har stått sammen om strategien for selskapet, hvilket har gitt ledelsen i TV 2 gode arbeidsvilkår for å videreutvikle selskapet, sier Hans J. Carstensen.