UKJENDT LIV: Forskarane har funne ukjendt liv under isen nord for Svalbard. (Foto: TV 2 )
UKJENDT LIV: Forskarane har funne ukjendt liv under isen nord for Svalbard. (Foto: TV 2 )

Åte kan forklare polargåte

Norske forskere har registrert hittil ukjent liv under vinterisen nord for Svalbard. En åte kan forklare polargåten.

Stig Falk-Petersen er professor ved Universitetet i Tromsø og forsker ved Norsk Polarinstitutt. Nå leder han jakten på hittil ukjent vinterliv i havet nord for Svalbard.

Klart for vintertokt

Forskningsskipet Helmer Hanssen er klar for vintertokt til polhavet nord for Svalbard. Forskere fra åtte nasjoner er om bord, og et av de vitenskapelige mål er å identifisere  levende liv som i fjor ble påvist ved hjelp av instrumenter.

VINTERTOKT: Forskningsskipet Helmer Hanssen er klar for vintertokt til polhavet nord for Svalbard. 
VINTERTOKT: Forskningsskipet Helmer Hanssen er klar for vintertokt til polhavet nord for Svalbard. 

– Det var utrolig spennende. Det var helt nytt, og vi hadde ikke forventet det. Det har ikke vært påvist noe sånt før i historien, forteller Falk-Petersen.

Se hele saken i videovinduet over!

Fant ukjent liv under vinterisen

I mars 2007  ble det i forbindelse med det internasjonale polaråret etablert en liten norsk forskningsstasjon i Rijpfjorden på Prins Oskars Land. Her på drøye 80 grader nord ble det blant annet plassert et ekkolodd som skulle måle aktivitet i vannmassene under havisen vinterstid. At det  midt i polarnatta, ble registrert levende liv under isen, var ifølge toktleder falk-Petersen uventet.

Åte kan løse gåte

– Hva kan det være?

– Ja, jeg tror det er kvalåte.

– Altså en åte?

– Ja, kvalåte er en vingesnegl, og blant de åter vi regner som den viktigste forutsetning for alt annet liv i havområdene nord for Svalbard.

Dagmar blåste isen nordover

Et vitenskapelige vintertokt til polhavet nord for Svalbard er i seg selv en sjeldenhet. Isen har  låst området for båttrafikk. Denne gang  ser det lyst ut. Stormen Dagmar bidro med sitt og blåste det som var av is nordover.

– Vi kommer både til Rijpfjorden og vi kommer inn i det sørlige Polhav, slår Falk-Petersen fast allerede før avreise fra Tromsø i går kveld.