I løpet av året skal Lysbakken foreslå lovendringer for hvordan barnevernet kan organiseres annerledes enn i dag.

For mye konflikt

– Jeg har møtt mange beskrivelser av utfordringer i barnevernet når jeg er rundt, og jeg ser at konklusjoner i flere rapporter trekker i samme retning med blant annet bekymring for finansieringssystemet og at det er for mye konflikt mellom kommunalt og statlig barnevern, sier Lysbakken til Aftenposten.

Les også: Varsler store endringer i barnevernet

Tre rapporter fra henholdsvis Nova, Deloitte og PwC har evaluert barnevernsreformen fra 2004. Reformen skulle redusere kostnader og øke kvaliteten i barnevernstjenestene. Rapportene viser at det er store utfordringer i barnevernet. Det er for mye byråkrati og for lav kompetanse, viser rapportene.

Utvikles i riktig retning

Direktør Mari Trommald i det statlige barnevernet (Bufetat) mener rapportene også viser at barnevernet utvikler seg i riktig retning på flere områder, blant annet når det gjelder rekruttering av fosterhjem og drift av institusjonstilbud.

Les også: Foreldre mister omsorgen fordi barna er for tjukke

Lysbakken mener at de tre rapportene vil gi verdifull kunnskap når han i år skal vurdere organisatoriske endringer i barnevernet.

– Målet er at vi får brukt ressursene i barnevernet best mulig, sier Lysbakken.

(©NTB)