FAGLIG AUTORITET: Randi Rosenqvist ledet Den rettsmnedisinske kommisjon i en årrekke. Hun har ikke funnet noen tegn til at Breivik er psykotisk. (Foto: TV 2)
FAGLIG AUTORITET: Randi Rosenqvist ledet Den rettsmnedisinske kommisjon i en årrekke. Hun har ikke funnet noen tegn til at Breivik er psykotisk. (Foto: TV 2)

Tidligere kommisjonsleder: – Breivik er ikke psykotisk

Senest 19. desember, og da for tredje gang, fastslo psykiater Randi Rosenqvist at terrorsiktede Anders Behring Breivik ikke er psykotisk.

Den tidligere, mangeårige lederen av Den rettsmedisinske kommisjon har på oppdrag fra Ila fengsel skrevet tre notater om Anders Behring Breivik for å vurdere om hans mentale helse er blitt påvirket av varetekten under full isolasjon i fengselet.

Første notat, datert 18. august, baserer seg på informasjon fra fengselet og mediene. I forbindelse med de to andre notatene møtte Rosenqvist Breivik i fengselet. Møtene skjedde 1. november og 19. desember.

Ikke i forbindelse med noen av rapportene finner den erfarne psykiateren tegn til psykose hos Breivik.

Tvilte på diagnosen

I et intervju med det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel i julen uttrykte Rosenqvist tvil om diagnosen som Breivik fikk av de rettsoppnevnte psykiaterne.

– Det jeg kan fastholde, er at jeg er bekymret over at de sakkyndige ikke har sett på andre mulige diagnoser som ligger i spekteret av personlighetsforstyrrelser, sa Randi Rosenqvist til tv2.no.

Les mer: Psykiatri-nestor kritisk til Breivik-diagnose

Mener rapporten bør gjøres om

Også psykologspesialist Johan Berg ved Akershus universitetssykehus mener det er flere sider ved rapporten som gjør den usikker. Han mener rapporten bør gjøres om.

– Det er langt verre hvis rapporten er stiv og frossen, der svakhetene bare blir verrre for hver uke som går. Det er høy usikkerhet om disgnosen er riktig. Det er like sannsynlig at den er feil som riktig, sier Johan Berg til TV 2:

584960

Ledet kommisjonen i en årrekke

Rosenqvist var medlem av Den rettsmedisinske kommisjon fra midten av 1980-tallet og leder i perioden 1998 til 2009.

Det har ikke vært mulig for NTB å oppnå kontakt med Randi Rosenqvist torsdag for å få hennes kommentarer til notatene. (©NTB/TV 2)

Les også: Ny rapport om Breivik: – Er ikke psykotisk