3. januar 2012 var ekstremværet Emil på vei til Norge. Mange kjenner sikker Astrid Lindgrens Emil, og uværet var like skøyereaktig som han: Det lurte meteorologene, svingte sørover og ble svakere enn varslet. (Foto: Scanpix / NASA)
3. januar 2012 var ekstremværet Emil på vei til Norge. Mange kjenner sikker Astrid Lindgrens Emil, og uværet var like skøyereaktig som han: Det lurte meteorologene, svingte sørover og ble svakere enn varslet. (Foto: Scanpix / NASA)

Slik får ekstremværene navn

Det startet med «Agnar» i oktober 1995, og vi har vært gjennom både «Kari», «Per» og «Emil».

Ekstremvær er så kraftige uvær at vinden, nedbøren, vannstanden eller snøskredfaren blir så stor at liv og verdier kan gå tapt.

Les: Når er det ekstremvær?

«Agnar» var først

Siden 1995 har ekstremværene fått navn, og aller først ut var Agnar. Han kom inn som en sterk storm over Nordmøre og Trøndelag 12. oktober.

Antallet ekstremvær varierer. I 2010 hadde vi bare ett, ingen i 2009, men fem i 2008. Berit var det første i 2011, og fikk følge av Cato og Dagmar første juledag.

Det er Meteorologisk institutt som har fått ansvar for å sette merkelappen ekstremvær på uværene, og det er de som bestemmer navnene.

Se hele listen siden 1995 nederst!

Annenhver

Når uværet har fått navn vet politi, beredskapsavdelinger, media og folk i de utsatte områdene hvilken værhendelse det er snakk om.

Navnene følger alfabetet, og annethvert uvær får guttenavn, annet hver jentenavn. Unntaket er navn som starter på Q, W, X, Z, Æ, Ø og Å.

Meteorologisk institutt har to lister med navn fra A til Y klare, men insisterer på å holde den hemmelig.

– Vi må jo prøve å unngå at media spekulerer, og holde på spenningen, sier statsmeteorolog Bjart Eriksen til yr.no.

Har du lyst til at et ekstremvær får ditt navn? Bli med på avstemmingen til høyre!

Norske navn i Sverige

Tropiske sykloner har fått navn lenge, og her i Norge er det ikke uvanlig at vi bruker navnene deres dersom restene etter uværene når opp til oss.

Les: Dette er en tropisk syklon

Storbritannia og Danmark gir ikke ekstremværene navn, mens Sverige bruker de norske navnene på uvær som har fått navn hos oss.

– Også Tyskland gir ekstremvær navn, forteller Storm-meteorolog Roar Hansen.

Les også: Vi har selv skylden for hetebølger og ekstremregn

Listen under viser alle norske ekstremvær siden det første fikk navn i oktober 1995.

Agnar 12.10.1995 Nordmøre, Trøndelag: Sterk storm.
Bera 11.11.1995 Troms og Vest-Finnmark: Full storm. Fare for snøskred
 og vanskelige kjøreforhold.
Dag 31.01.1996 Øst-Finnmark: Sterk storm i kyst- og fjordstrøk.
Erika 28.02.1996 Trøndelag: Full storm, kortvarig sterk storm.
Frode 12.10.1996 Nordland, Troms og Vest-Finnmark: Full eller sterk storm.
Gerd 28.10.1996 Lindesnes til Oslofjorden med landområder: Storm.
Hauk 14.01.1997  Spitsbergen: Til dels sterk storm.
Idun 31.01.1997 Nordland, Troms og Finnmark: Full storm for Nordland og
Troms. Full, senere sterk storm i Finnmark.
Joar 06.02.1997 Vestfjorden, Ofoten: Høy vannstand. Nordfjord, Møre
og Romsdal, Trøndelag: Sterk storm, høy vannstand.
Kari 17.02.1997 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag:
Full storm og til dels sterk storm.
Leif 16.11.1997  Spitsbergen: Til dels sterk storm.
Mari 09.11.1998 Indre Sør-Trøndelag: Full storm.
Njål 26.11.1999 Støtt til Narvik: Stormflo.
Olrun 28.11.1999 Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag: Full til sterk storm.
Peter 24.12.1999 Agder, Telemark, Vestfold, Østfold: Liten eller full storm.
Reidun 28.01.2000 Lindesnes - Svenskegrensa: Stormflo.
Sølve 27.03.2000 Øst-Finnmark: Full storm.
Tora 28.10.2000 Agdere: Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.
Ulf 15.01.200 Troms og Finnmark: Full storm.
Valdis 15.12.2001 Finnmark: Sterk storm.
Yrjan 17.12.2002 Vesterålen, Troms, Finnmark: Full eller sterk storm.
Agda 14.01.2003 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag sør for Trondheimsfjorden:
Full eller sterk storm. 
Bengt 28.10.2003 Tromsø til Vardø: Stormflo.
Clara 03.12.2003 Salten til Vest-Finnmark: Full storm.
Dyre 06.12.2003 Møre og Romsdal, Trøndelag: Full storm.
Edda 10.12.2000 Nord-Helgeland til Sør-Troms: Full og sterk storm.
Finn 21.12.2004 Nord-Møre til Vesterålen: Full storm, senere sterk storm.
Gudrun 08.01.2005 Sør-Rogaland: Sterk storm, Agder - Svenskegrensa:
Liten til full storm. Egersund-Svenskegrensa: Stormflo.
Hårek 10.01.2005 Nord-Trøndelag til Lofoten: Full- og sterk storm, stormflo.
Inga 11.01.2005 Egersund til Kristiansund: Stormflo. Liten til sterk storm.
Jostein aug.05 Varselet trekkes tilbake, uværet avtar i styrke.
Kristin 14.09.2005 Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane: Ekstrem nedbør.
Loke 14.11.2005 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: Ekstrem nedbør.
Mona 11.12.2005 Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten: Full storm
og store nedbørmengder.
Narve 18.01.2006  Namdalen, Nordland, Troms, kyst- og fjordstrøkene i
Vest-Finnmark: Sterk- og full storm.
Oda 04.12.2006 Stavanger-Stad: Stormflo.
Per 13.01.2007 Rogaland, Hordaland og Sogn:  Sterk storm i kystområdene .
Rita 19.12.2007 Nord-Troms, Øst-Finnmark og kyst- og fjordstrøkene i
Vest-Finnmark: Full til sterk storm.
Sondre 25.01.2008 Sognefjorden til Kristiansund: Full storm og stormflo.
Tuva 31.01.2008 Farsund til svenskegrensen:  Full storm.
Ulrik 25.10.2008 Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag, Saltfjellet 
og Helgeland: Sterk storm.
Vera 20.11.2008 Nord for Trondheimsfjorden: Sterk storm.
Yngve 31.12.2008 Nord-Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten: Sterk storm.
Ask 26.01.2010 Nordland, Troms og Finnmark: Full- og sterk storm.
Berit 25.11.2011 Møre og Romsdal til og Finnmark: Stormflo.
Cato 25.12.2011 Nordland, Troms og vest-Finnmark: Stormflo
Dagmar 25.12.2011 Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag: Sterk
storm, orkan i kastene. Finnmark: Ekstremt høy vannstand.
Emil 03.01.2012 Rogaland og Vest-Agder: Full storm, orkan styrke i kastene.
Frida 06.08.2012 Vest-Agder: Sterk storm, orkan styrke i kastene.
Geir 21.06.2013 Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland:
Mye nedbør på kort tid, 50-90 mm lokalt
Hilde 16.11.2013 Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Helgeland: Sterk storm
og 13-15 meter høye bølger inn mot kysten.
Ivar 12.12.2013 Møre og Romsdal og Trøndelag: Kortvarig vest og nordvest
 sterk storm og orkan. Vindkast opp i 45 sekundmeter.
Jorun 08.03.2014 Finnmark: Sterk storm, vindkast på 40 m/s, mye nedbør.


Kilde: met.no