26 prosent av menn slurver med beltebruken i baksetet   mens prosentandelen for kvinner er på 13. Dette er for øvrig baksetet i Mercedes S klasse.
26 prosent av menn slurver med beltebruken i baksetet mens prosentandelen for kvinner er på 13. Dette er for øvrig baksetet i Mercedes S klasse.

Menn er synderne i baksetet

Dobbelt så mange menn som kvinner dropper bilbeltet når de sitter bak.

De aller, aller fleste av oss bruker alltid bilbelte når vi kjører bil. Heldigvis – for dette er den mest effektive livsforsikringen du kan ha hvis uhellet er ute.

Men i baksetet er ikke beltebruken like bra. To av ti dropper beltet i baksetet – det viser en ny undersøkelse publisert av Newswire for If Skadeforsikring.

Og det er menn som er verstingene på området.

Udødelige?

26 prosent av mennene sier at de aldri, sjelden eller bare av og til tar på bilbeltet når de sitter i baksetet. 13 prosent av kvinnene svarer det samme.

Del med Facebook-vennene dine

Det viser en undersøkelse YouGov har gjort for If Skadeforsikring.

– Noen menn føler seg kanskje litt udødelige og tenker nok lite på at en frontkollisjon i 50 km i timen uten sikkerhetsbelte tilsvarer et fall på ti meter. I 90 km i timen har fallet blitt mer enn tre ganger så langt, sier assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

Halvparten skylder på gammel vane som årsak til at de ikke bruker belte.

– Januar er ikke for sent for nyttårsforsetter. Bruken av bilbelte foran i bilen er allerede godt innarbeidet. De gode vanene bør gjelde i baksetet også, sier Vennesland.

LES OGSÅ: Dette sikkerhetsbeltet er helt unikt

Flere bruker belte

Selv om en del menn slurver i baksetet, viser undersøkelsen at nordmenn flest er blitt flinkere til å bruke bilbelte.

– I 1996 gjorde Transportøkonomisk institutt en undersøkelse som viste at bare 65 prosent av voksne baksetepassasjerer brukte bilbelte. Vår undersøkelse viser dermed en gledelig utvikling, sier rådgivende lege Marit Krohg i If Skadeforsikring.

Hun mener det er grunn til å tro at de gode vanene blir enda mer innarbeidet. I aldersgruppen 18–35 år bruker hele 84 prosent bilbelte i baksetet, viser undersøkelsen.

Bilbeltet beskytter først og fremst mot sammenstøt med bilens interiør og med de som sitter foran. Mange skader seg også ved at de kastes ut av bilen.

LES OGSÅ: Falt seks etasjer rett ned i parkeringshus

30–40 kunne vært reddet

– Baksetepassasjerer uten bilbelte får mer alvorlige skader enn de som bruker belte. Uavhengig av bilbeltebruk viser våre tall også at baksetepassasjerer har en noe høyere andel av skader i hode, mage og bryst sammenlignet med skader hos bilførere, sier Krohg.

Statens vegvesen regner bilbelte som det enkleste og mest effektive hjelpemiddel for å redusere antall skadde og drepte i trafikken. Trolig ville 30–40 færre blitt drept i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte.

Vi påvirkes

Bilbelte ble påbudt for bilsjåfør og forsetepassasjer i 1975. I 1985 kom baksetet etter. Det var først da myndighetene i 1979 innførte bøter for å kjøre uten at bilbeltebruken økte markant.

Andre faktorer påvirker også:

– Stadig flere biler får beltepåminner, som varsler med lys eller lyd at beltet ikke er i bruk. En stor svensk undersøkelse viste at i biler uten beltepåminner brukte 82 prosent av førerne bilbelte. Hos dem som hadde slik innretning, var beltebruken nesten 100 prosent, sier trafikkforsker Dagfinn Moe ved SINTEF.

Mange bilførere velger å ha påminneren avslått.

LES TESTEN: Hver mann – sin dør!

Drastisk ned

Hvis det er flere i bilen, påvirker folk hverandre. Når det er passasjerer i bilen er bilbelteandelen omtrent lik for bilfører og passasjer i forsetet, viser studier.

– Sannsynligheten for at både bilfører og forsetepassasjer bruker bilbelte øker når det er en eller to passasjerer i baksetet. Men i baksetet går bilbelteandelen drastisk ned både for voksne og barn når det er tre passasjerer bak, sier Moe.

En svenske er mannen bak den viktige oppfinnelsen – les mer her:

BILBELTE OG FART:

Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte, tilsvarer et fall på 10 meter.

Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte, tilsvarer et fall på 19 meter.

Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte, tilsvarer et fall på 32 meter.

(Kilde: Statens vegvesen)

Del med Facebook-vennene dine

LES OGSÅ: Nå kommer den med baksete også!

Bruker du beltet også i baksetet? Fortell i kommentarfeltet under: