I en gjennomgang som VG har gjort viser tallene at hele 85 prosent av de som ble anmeldt for vold i nære relasjoner i fjor, unnslipper straff i norsk rettsvesen. De foreløpige tallene viser at bare 15 prosent blir domfelt.

Dette står i sterk kontrast til regjeringens krafttak mot familievold som ble igangsatt for fem år siden.

– Rettighetene har blitt styrket etter myndighetenes krafttak mot familievold, men det skorter på framdrift i etterforskningen, sier bistandsadvokat Hege Salomon.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at domfellelsesandelen ligger på rundt 10 prosent fram til 2009. Tallene viser også at det kan ta opp til to år før en anmeldelse havner i retten.

Inger Lise Larsen, leder ved Oslo krisesenter, mener at mange kvinner trekker anmeldelsen når det går for lang tid.

LES OGSÅ: Flere tusen nordmenn lider seg gjennom jula

– For mange kvinner blir situasjonen verre etter at de har anmeldt forholdet. At så få blir dømt gjør ikke situasjonen bedre for disse kvinnene, mener hun. (©NTB)