29. november overleverte Toregir Husby, en av de to rettsoppnevnte psykiaterne, rapporten om Breivik til tingrettsdommer Nina Opsahl i Oslo tingrett. Rettspsykiater Randi Rosenqvist stiller seg nå kritisk til de sakkyndiges vurderinger. (Foto: Montasje)
29. november overleverte Toregir Husby, en av de to rettsoppnevnte psykiaterne, rapporten om Breivik til tingrettsdommer Nina Opsahl i Oslo tingrett. Rettspsykiater Randi Rosenqvist stiller seg nå kritisk til de sakkyndiges vurderinger. (Foto: Montasje)

Psykiatri-nestor kritisk til Breivik-diagnose

Den tidligere lederen av den rettsmedisinsk kommisjonen bekymret over at man ikke har sett på andre mulige diagnoser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har ledet den rettsmedisinske kommisjonen i flere år, sier ifølge et intervju med det tyske magasinet Spiegel at hun stiller seg tvilende til om den terrorsiktede 32-åringen Anders Behring Breivik er paranoid schizofren.

Det var 29. november at konklusjonen i rapporten fra de to rettssakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby ble gjort offentlig kjent.

– De sakkyndige beskriver en person som befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers hvor alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene. Breivik har gjennom en lengre periode utviklet sykdommen paranoid schizofreni som har endret Breivik til slik han fremstår i dag, sa statsadvokat Svein Holden under pressekonferansen.

LES OGSÅ: – Breivik lider av paranoid schizofreni

Viser til Baader-Meinhof-banden

Randi Rosenqvist mener at historien har vist at man må være forsiktig med å utstede psykiatriske diagnoser i saker som dreier seg om politisk motiverte voldshandlinger.

Den venstreekstremistiske terrorgruppen Rote Armee Fraktion
  (RAF) skapte nasjonal krise i Vest-Tyskland på syttitallet. Ulrike Meinhof
  og Andreas Baader var de sentrale lederskikkelsene.
Den venstreekstremistiske terrorgruppen Rote Armee Fraktion (RAF) skapte nasjonal krise i Vest-Tyskland på syttitallet. Ulrike Meinhof og Andreas Baader var de sentrale lederskikkelsene.

I intervjuet kritiserer hun sine kolleger for at gjerningsmannens antimuslimske ideologi blir sett på som vrangforestillinger, og viser til at den venstreekstreme tyske Baader-Meinhof-banden ikke ble sett på som utilregnelige.

– Ingen ville engang ha tenkt på å erklære dem som utilregnelige, sier Rosenqvist til tyske Spiegel.

Rosenqvist regnes blant de mest erfarne rettspsykiaterne i Norge, med mange år bak seg som medlem og leder av den rettsmedisinske kommisjonen. Hun har også vært overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker sykehus.

Til det tyske nyhetsmagasinet sier hun at trekk ved Breiviks personlighet kan peke mot en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Bekrefter uttalelsene

Hun bekrefter overfor tv2.no at hennes uttalelser, slik de er gjengitt av Spiegel, er korrekte.

– Det jeg kan fastholde, er at jeg er bekymret over at de sakkyndige ikke har sett på andre mulige diagnoser som ligger i spekteret av personlighetsforstyrrelser, sier Randi Rosenqvist til tv2.no.

Rettspsykiateren peker også på tilsynelatende motstridende opplysninger fra den psykiatriske undersøkelsen, som viste et svært lavt funksjonsnivå hos Breivik.

– Han har jo hatt god nok funksjonsevne til å planlegge handlingene, kommenterer Rosenqvist.

«Observanden trakk seg tilbake fra sosial kontakt med venner, og har frem til det aktuelle vært mest inne på sitt eget rom. Hans mor sørget for vask av hus og klær, og handlet og laget mat for ham (...) Det er de sakkyndiges vurdering at observanden i perioden 2002 til 2006 hadde en tiltagende isolasjonstendens med gradvis sviktende funksjonsevne», heter det i rapporten som TV 2 har offentliggjort utdrag fra.

– Fremsto ikke kaotisk

– Dette er ikke så uvanlige levekår for unge menn, sier Rosenqvist om bosituasjonen.

Allerede fem dager etter terrorhandlingene uttalte hun at ut fra opplysningene som da var kommet frem i media, så hun det ikke som sannsynlig at Breivik ville bli erklært strafferettslig utilregnelig.

– Ut fra hans atferd fredagen 22. juli så fremsto han verken kaotisk, ulogisk eller fragmentert, sa Rosenqvist til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Dette er hele sammendraget av rapporten om Breivik