RAPPORTEN: Dette er rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er alvorlig psykisk syk.
RAPPORTEN: Dette er rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er alvorlig psykisk syk.

Ingen anmerkninger til Breivik-rapport

Den rettsmedisinske kommisjonen har uttalt seg om den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik.

– Oslo tingrett har i dag mottatt uttalelse fra Den rettsmedisinske kommisjon om sakkyndig-rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim angående Anders Behring Breivik. Kommisjonen har ingen vesentlige bemerkninger til erklæringen, opplyser Oslo tingrett i en pressemelding torsdag.

Påvirker ikke soningen

Kommisjonens konklusjon betyr at det rettsmedisinske miljøet er enige i at Breivik er paranoid schizofren, og dermed ikke bør dømmes til vanlig fengselsstraff etter rettssaken mot ham til våren.

Rettspsykolog Pål Grøndahl sier til TV 2 Nyhetskanalen at denne konklusjonen ikke vil ha noe å si for soningen til Breivik.

– Behring Breivik er ikke på noen måte dømt. Det som kommisjonen nå har gjort, er å gi Oslo tingrett et råd om at denne erklæringen er holdbar, at den kan behandles på vanlig vis i rettergangen. Så er det opp til retten å vurdere om de slutter seg til denne erklæringen.

– Hvis de gjør det, hvis de anser at han er paranoid schizofren og derved også utilregnelig, får det en vesentlig implikasjon for hvilken straffereaksjon man kan gi ham. Han gis da antakelig en særreaksjon som går på dom til psykiatrisk behandling, sier Pål Grøndahl.

Advokat Geir Lippestad har tidligere opplyst at hans klient har lest sakkyndigrapporten, og mener at 80 prosent av den er feil.

Trond Blattmann, leder for støttegruppen etter 22. juli, mener det har vært gjennomført en god vurdering av de sakkyndige.

– Vi ser at vi har å gjøre med en mann som lever i en helt annen verden enn det vi andre gjør, sa Blattmann til TV 2 etter at innholdet i den rettspsykiatriske rapporten ble kjent.

Rettspsykolog ikke overrasket

Rettspsykolog Pål Grøndahl sier til TV 2 Nyhetskanalen at han ikke er overrasket over konklusjonen fra den rettsmedisinske kommisjonen.

– Jeg hadde ikke så veldig store tanker om hva de kom til å lande ned på. Nå var det jo veldig mye uro rundt erklæringen før kommisjonens behandling, og jeg lurte på om de ville bli påvirket av det. Statistisk er det dette som skjer i de aller fleste saker: Over 70 prosent av sakene og erklæringene går inn uten vesentlige bemerkninger, sier Grøndahl.

HØY TERSKEL: Det skal mye til for at noen regnes som utilregnelig, sier rettspsykolog Pål Grøndahl. (Foto: TV 2)
HØY TERSKEL: Det skal mye til for at noen regnes som utilregnelig, sier rettspsykolog Pål Grøndahl. (Foto: TV 2)

Grøndahl sier at kommisjonen har tatt stilling til det rent skriftlige arbeidet, når de har vurdert sakkyndigrapporten.

– De skal ikke etterprøve de sakkyndige hva gjelder å snakke med Breivik, men tar helt utelukkende utgangspunkt i skriftlig materiale og ser på hvilke premisser de sakkyndige har lagt til grunn for sine konklusjoner. Det betyr at konklusjonen og diagnosen synes holdbar, slik det er presentert skriftlig, sier Grøndahl.

Skal ha hatt innvendinger

Kommisjonen består av sju psykologer og psykiatere, og minst tre av dem skal ha hatt store innvendinger mot rapporten, meldte NRK i går kveld.

Nestlederen Gunnar Johanessen skal ifølge statskanalen ha vært kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig. Men dette var en fremstilling som Johannessen ikke kjente seg igjen i, fortalte han til VG Nett onsdag kveld.

Rettspsykologen tror det kan ha vært intern debatt i den rettsmedisinske kommisjonen, men stiller seg undrende til at uenigheten skal ha vært stor, slik NRK meldte.

– Man vil ha sine synspunkter, kanskje har det vært en debatt internt – også har man på et eller annet vis kommet til en type enighet. Det er litt forunderlig at det i går ble meldt at det var så stor uenighet, når det i dag kommer en samlet vurdering om at det ikke er noen vesentlige bemerkninger. Hadde det vært en stor uenighet, ville jeg kanskje forventet at man kommenterte dette på enkelte punkter, sier Grøndahl.

LES OGSÅ: Dette er hele sammendraget av rapporten om Breivik