Statistisk sentralbyrå (SSB) har fulgt ungdommene som begynte på videregående opplæring i 1999– 2000 og ikke gikk videre på høyere utdanning. Ni år etter har byrået undersøkt hvordan ungdommene har klart seg i arbeidslivet.

– Ungdomsledighet en livsfarlig lidelse

Tallene viser at kun 54 prosent av ungdommene som droppet ut etter ett år, var i arbeid i 2008. På samme tid var 87 prosent av ungdommene med fullført videregående utdanning i arbeid, skriver Bergens Tidende.

– Ungdomsledighet er en livsfarlig lidelse, både for samfunnet og på det personlige plan. Er man uten arbeid lenge i ung alder, blir det gjerne enda vanskeligere å få seg jobb senere. Det har sånn sett en alvorlig langsiktig effekt, sier sosiolog Ottar Brox.

Lærlingplasser

For å få flere i arbeid mener Brox at lærlingplasser må prioriteres høyere.

– Det nytter ikke å komme med en moralsk appell om å fullføre den videregående opplæringen, når vi vet at mange ikke klarer det. Vi bør derfor bygge ut lærlingsystemet, og gjerne i flere bransjer enn i dag, sier han.

Brox mener i tillegg at arbeidsinnvandringen gjennom EØS skaper problemer for ungdommer med yrkesrettet utdanning. (©NTB)