EVALUERING: Til stede på pressekonferansen er fungerende politidirektør Vidar Refvik og lederen for politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland. (Foto: TV 2)
EVALUERING: Til stede på pressekonferansen er fungerende politidirektør Vidar Refvik og lederen for politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland. (Foto: TV 2)

Politiet mener de ikke gjorde noe galt 22. juli

– Jeg vil ikke gå inn på spørsmål som «hvis», «såfremt» og «i fall», det er ikke vår oppgave. Vi skal heller ikke lete etter syndebukker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politidirektoratet orienterte fredag om status så langt i arbeidet med å evaluere politiets håndtering av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya. Evalueringsutvalget mener at politiets innsats 22. juli var i tråd med retningslinjene og dermed ikke kan kritiseres.

Utvalgsleder Søndreland måtte bruke mye tid på pressekonferansen på å besvare spørsmål om hvorfor evalueringsutvalget ikke vil gå inn på hva politiet kunne ha gjort annerledes.

– Jeg vil ikke gå inn på spørsmål som «hvis», «såfremt» og «i fall», det er ikke vår oppgave. Vi skal heller ikke lete etter syndebukker.

Se opptak av pressekonferansen i videovinduet øverst.

– Polititjenestemenn vegret seg ikke

I statusrapporten som er levert til politidirektøren konkluderer utvalget med at det ikke er grunnlag for å kritisere politiaksjonene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli. Politiet har blant annet fått kritikk om uklarheter knyttet til den såkalte «skyting pågår»-instruksen og mangel på skikket båt for transport av politimannskaper til Utøya, men utvalget mener nå de har så god oversikt over dette at de allerede kan konkludere:

Les hele pressemeldingen om statusrapporten her

– Evalueringsutvalget kan ikke se at noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya, så snart de hadde faktisk og praktisk anledning til det, sier leder av politiets evalueringsutvalg Olav Sønderland.

Men utvalget ønsker ikke å vurdere om det var andre løsninger som kunne ført til at tjenestemennene raskere kunne fått faktisk og praktisk anledning til å gå til innsats.

Les også: De fraktet politiet til Utøya

Kritiserer ikke båthavari

– Mannskapene som var på stedet, har handlet for å oppfylle politiets plikt om å gripe inn så raskt som mulig. Det er heller ingenting som tyder på at uklarhetene om antall gjerningsmenn på Utøya har forsinket politiets innsats, mener utvalgslederen.

Han legger til at det er tydelig at mange av dem som gikk inn i det umiddelbare redningsarbeidet gjorde dette til tross for fare for sitt eget liv.

Utvalgslederen mener at det ikke er grunnlag for å kritisere politiet for at båten fullastet med tjenestemenn fra politiets beredskapstropp stanset på vei over til Utøya.

– De har allerede erkjent at det var en feil, men det var ikke en systemsvikt.

Nødnummeret

Belastningen på nødnummeret 112 fredag 22. juli førte til en kø av ubesvarte telefonanrop ved operasjonssentralene i Oslo, Søndre Buskerud og spesielt ved Nordre Buskerud. Politidirektoratet har nå satt i gang tiltak som skal øke denne kapasiteten.

– Den tekniske kapasiteten økes slik at det er mulig å besvare minimum sju anrop samtidig. Dette gjelder alle politidistrikter, med unntak av Oslo, som allerede har god kapasitet. I tillegg vil politiet oppgradere antall 112-linjer på enkelte operasjonssentraler. Dette vil bli ferdigstilt tidlig i 2012, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik.

– Kunne vært framme tidligere

Dagbladet melder fredag at Nordre Buskerud politidistrikt mener politiet kunne vært framme i området ved Utøya 16 minutter tidligere den 22. juli, men kommunikasjonsproblemer og rutinesvikt hindret politiet.

Forsinkelsen kommer fram i en evalueringsrapport som politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt overleverte til evalueringsutvalget. Politidistriktet ønsket i utgangspunktet å offentliggjøre rapporten, men Politidirektoratet sa nei.

Utvalgsleder Sønderland ønsket ikke å kommentere avisens opplysninger på fredagens pressekonferanse.

Den endelige rapporten fra politiets sentrale evalueringsutvalg skal legges fram i mars neste år. Målet er å komme fram til tiltak som kan bedre innsatsevnen i politiet.

Under tidligere justisminister Knut Storbergets orientering til Stortinget tidligere i høst kom det fram kritikkverdige forhold som kapasitetsproblemer på nødnummeret 112 og dårlig kommunikasjon mellom politidistriktene.