bring (Foto: Svein Inge Solheim/TV 2)
bring (Foto: Svein Inge Solheim/TV 2)

Kjørte ulovlig oppdrag for Posten

Stadig flere utenlandske sjåfører kjører ulovlig på norske veier. Mandag ble to tatt på Voss – den ene kjørte på oppdrag fra Posten-selskapet Bring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Polske Kazimierz Stenka fikk en brå avslutning på arbeidet sitt mandag. En rutinekontroll avslørte at han hadde kjørt ulovlig i flere dager. Dermed må han fjerne lasten sin, og kjøre ut av Norge med tom bil.

FAKTA, KABOTASJE:

* Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme.

* Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt.

* En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge dersom det foreligger et spesielt grunnlag for det. Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

* Kabotasjetransporten må utføres i forbindelse med en internasjonal transport for å være lovlig. Dette betyr at transportøren må foreta en grensekryssende transport inn i Norge hvis han ønsker å utføre transport i Norge.

* Det er altså ikke adgang for en transportør til å komme til Norge uten last, for så å drive innenlands transport (kabotasje) i landet.

* Kabotasje kan kun utføres i en begrenset periode, og det må ikke skapes en permanent eller løpende aktivitet.

Mer om kabotasje på regjeringen.no

Kjørte for Posten

Han kjørte på oppdrag fra Bring, et selskap som Posten eier.

– Det ble avdekket at disse to kjøretøyene kjørte ulovlig kabotasje, sier avdelingsingeniør Dag Rykkje i Statens vegvesen til TV 2.

Strenge regler for utlendinger i Norge

Såkalt kabotasjekjøring gir utenlandske kjøretøy på oppdrag i Norge tillatelse til å kjøre for norske virksomheter, men reglene er strenge – maks en uke og maks tre oppdrag. Reglene er det mange som bryter.

– Dette her er rent konkurransevridende i forhold til norske sjåfører og til utenlandske sjåfører som kjører lovlig kabotasje. Dette er et brudd på regelverket, sier Rykkje.

Les også: – Norske sjåfører skvises av utlendinger som jukser

Ingen mulighet til å kontrollere

Oppdragsgiveren på turen til Kazimierz var Posten.

– Vi søker å gjøre en så god kontroll som overhodet mulig. Vi spør når vi tar på oss slike transportoppdrag om de har overholdt reglene eller ikke. Dessverre er det slik at vi ikke har noen mulighet til å etterkontrollere, eller kontrollere grundigere i forkant, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten til TV 2.

Papirene til Kazimierz Stenka ble inndratt, og sjåføren må bo enda en natt på trafikkstasjonen til Statens vegvesen. Onsdag venter nye avhør med politiet.

– De sa jeg må vente og se hva politiet sier, forklarer den polske sjåføren til TV 2.

– Undergraving av transportnæringen

Forbundsleder i Norsk transportarbeiderforbund, Roger Hansen, reagerer kraftig på avsløringen om at det statlige eide Bring tar i bruk ulovlige utenlandske sjåfører.

– Det ser vi veldig alvorlig på. Det er i strid med norske kabotasjeregler, det er en undergraving av norsk transportnæring, sier han.

Hansen mener at Bring og Posten Norge helt klart er forpliktet til å sørge for at transport skjer innen lovlige rammer.

– Kabotasjereglene sier helt klart at oppdragsgiver har et ansvar for å sørge for at transporten foregår innenfor gjeldende regler, sier forbundslederen.

– Statsråden må på banen

Også stortingspolitiker Bård Hoksrud reagerer med vantro.

– Dette er veldig alvorlig. Samferdselsministeren er øverste ansvarlig og generalforsamling i selskapet, og jeg forutsetter at statsråden kommer til å redegjøre for Stortinget på hvordan dette kunne få lov å skje, sier Hoksrud.

Transportarbeiderforbundet vurderer å anmelde saken.

– Vi har tatt opp saken nå med det for øye å vurdere politianmeldelse. Et så stort og seriøst transportselskap bør ikke befatte seg med sånt, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.