Fredag ble det kjent at Vennesla-ungdomme bytter til seg stoff mot sex, en utvikling som kommunen setter i verk flere tiltak for å stoppe.

Flere av ungdommene skal ha blitt voldtatt i slike situasjoner, opplyser kommunens kriminalitetsforebyggende koordinator til Vennesla Tidende.

En ringerunde til koordinatorene som driver kriminalitetsforebyggende arbeid i noen av de største byene, bekrefter at bruk av sex som byttemiddel forekommer.

Kjent problem i Oslo

Ove Kristofersen i Rusmiddeletaten i Oslo kommune sier til tv2.no dette problemet også er kjent i Oslo.

– I Oslo kjenner de fleste som jobber innen dette feltet til at dette er et fenomen. Å bruke sex i en byttehandel er et problem som er løftet opp på dagsorden. Vi ser at dette ikke bare kan knyttes til en liberal sexkultur, sier Kristofersen til tv2.no.

Han viser til at selv om det såkalte Salto-prosjektet i hovedstaden ikke har tall som nøyaktig tallfester omfanget, tyder kriminalstatistikken på at sex som byttemiddel er utbredt i et ikke ubetydelig omfang.

Salto er navnet på det kriminalitetsforebyggende arbeidet som er en samarbeidsmodell til Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

En av fire lovbrudd er seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er det nest vanligste lovbruddet mindreårige jenter i Oslo opplever, viser tall fra Oslo politidistrikt. Ifølge 2010-tallene er det tre ganger så mange jenter som gutter under 15 år som er registrert i denne kategorien lovbrudd.

Blant jentene utgjorde seksuelle overgrep 23,9 prosent av lovbruddene mot ofre under 15 år i fjor, mens tilsvarende tall for guttene er åtte prosent, heter det i rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.

Oslo-politiet registrerte i alt 76 sexovergrep begått mot mindreårige jenter i fjor, viser tallene når de er brutt ned på individnivå.

Tok grep i Trondheim

I Trondheim har kommunen tatt tak i problematikken etter at en undersøkelse i desember 2004 avdekket at bruk av sex som byttemiddel blant mindreårige forekom i Trondheim.

21 av 23 hjelpeinstanser bekreftet at de hadde kjennskap til jenter eller gutter som de visste eller hadde sterk mistanke om prostituerte seg.

«Det er de fra før belastede, krenkede og omsorgssviktede unge våre informanter tror er spesielt utsatt for å havne i prostitusjon», het det i rapporten fra barnevernets utviklingssenter.

– Vi kjenner dette problemet godt. Siden 2005 har det generelt sett vært en nedgang i antall tilfeller, men vi ønsker ingen av disse tilfellene. En slik sak er én for mye, sier Even Ytterhus ved Rådmannens stab i Trondheim kommune til tv2.no.

Tabubelagt

Han sier det er gjort flere grep fra kommunens side, men at det fortsatt finnes «noen få» unge som driver med dette i Trondheim.

– Om lag 70 prosent er gutter. Vi ser at det er vanskelig å komme inn i disse miljøene, trolig fordi guttene som driver med dette utsetter seg for et dobbelt stigma, sier Ytterhus.

Svein Helland Sivertsen i Stavanger kommune sier at de ikke opplever sex som byttemiddel som et problem, men tror samtidig at problemet er tabubelagt.

– Dette forekommer fra tid til annen, i enkeltstående tilfeller. Uteseksjonen hører om slike ting, og jeg tror nok det er mørketall her. Vi ser at det finnes voksenpersoner som prøver å utnytte unge med gaver og alkohol som byttemiddel, og i slike tilfeller har vi en lav terskel for å samarbeide med politiet, sier byens SLT-koordinator.