DPS VINDEREN: Her ligger avdelingen som nå legges ned. (Foto: Diakonhjemmet sykehus)
DPS VINDEREN: Her ligger avdelingen som nå legges ned. (Foto: Diakonhjemmet sykehus)

Må legge ned vellykket psykiatri-behandling

Endringer i rammebetingelsene fra Helse Sør-Øst innebærer at Diakonhjemmet må kutte 40 millioner innen psykisk helse. Dermed forsvinner tilbudet til svært utsatte pasienter.

I statsbudsjettet for 2012 slår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen igjen slått fast at rus- og psykiske lidelser skal prioriteres. Likevel forsvinner det eneste spesialiserte behandlingstilbudet for mennesker med både rus- og psykiske lidelser i Norge. Kutte 40 millioner Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnosepasienter (TEDD) på Diakonhjemmet Sykehus, Vinderen DPS, får kroken på døren 1. januar. Det er endringer i de totale rammebetingel

Mer innhold fra TV 2