DPS VINDEREN: Her ligger avdelingen som nå legges ned. (Foto: Diakonhjemmet sykehus)
DPS VINDEREN: Her ligger avdelingen som nå legges ned. (Foto: Diakonhjemmet sykehus)

Må legge ned vellykket psykiatri-behandling

Endringer i rammebetingelsene fra Helse Sør-Øst innebærer at Diakonhjemmet må kutte 40 millioner innen psykisk helse. Dermed forsvinner tilbudet til svært utsatte pasienter.

I statsbudsjettet for 2012 slår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen igjen slått fast at rus- og psykiske lidelser skal prioriteres.

Likevel forsvinner det eneste spesialiserte behandlingstilbudet for mennesker med både rus- og psykiske lidelser i Norge.

Kutte 40 millioner

Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnosepasienter (TEDD) på Diakonhjemmet Sykehus, Vinderen DPS, får kroken på døren 1. januar.

Det er endringer i de totale rammebetingelsene fra Helse Sør-Øst som innebærer at Diakonhjemmet må redusere kostnadene innen psykisk helsevern med 40 millioner kroner. Dette vil gå ut over behandlingstilbudet for såkalte dobbeltdiagnosepasienter, altså pasienter som har både rus- og psykiske lidelser.

– Det stemmer at TEDD ikke vil eksistere som enhet fra 1. januar 2012, sier avdelingssjef ved diakonhjemmet sykehus, Jan Fredrik Andresen.

Han legger til at det i minst mulig grad skal gå ut over pasientene.

– Vi må gjøre en omfordeling hos oss så de aktuelle pasientene kan få behandling på andre avdelinger, pasientene kan ikke kastes på gaten. Men det er klart at når inntekten reduseres med 40 millioner så må vi gjøre noe med hele tilbudet vårt, sier Andresen.

LES OGSÅ: Akutt psykologmangel rammer barn og unge

Prisbelønnet og eneste spesialiserte tilbud

Behandlingstilbudet er den eneste spesialiserte døgnenheten for dobbeltdiagnosepasienter innen et distriktspsykiatrisk senter i Norge.

– TEDD har vært en del av vår opptrappingsplan på psykisk helse, med gode resultater. Nå har vi imidlertid fått tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på at det ikke per dags dato er funnet økonomiske ressurser for videre satsning, så derfor må spesialavdelingen fjernes, sier Andresen.

I et brev til Helse Sør-Øst skriver Andersen, sammen med administrerende direktør Morten Skjørshammer, at TEDD ble etablert som følge av en tydelig etterspørsel etter psykiatrisk behandling til personer med alvorlig psykiske lidelser og rusavhengighet.

Enheten har i dag 12 sengeplasser, og har siden behandlingstilbudet åpnet i 2008 opplevd økt pågang.

Leder av avdelingen, Grete Larsen, fikk også i 2010 «Godt gjort-prisen», en pris som deles ut av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri. Begrunnelsen fra juryen var at TEDD er et forbilde for andre fagmiljøer i forhold til fagutvikling og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.

Motsatt av hva helseministeren sier

Fagrådet innen rusfeltet i Norge reagerer sterkt på nedleggelsen. Leder i fagrådet, Erling Pettersen, har derfor også forfattet et brev til helseministeren hvor han ber om at nedleggingen stoppes.

– Det er manglende økonomisk prioritering fra Helse Sør Øst i tråd med regjeringens budsjett både for 2011 og 2012, som nå fører til sterkt beklagelig nedlegging av TEDD, en nedlegging som umiddelbart vil ramme en av de svakeste gruppene med behov for helsetjenester, påpeker Pettersen i brevet.

Han mener en nedleggelse av TEDD er det motsatte av hva helseministeren til stadig sier skal skje med tanke på prioritering av rus- og psykiske lidelser.

Helse Sør-Øst har ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor tv2.no.