RAPPORTEN: Dette er rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er alvorlig psykisk syk.
RAPPORTEN: Dette er rapporten som konkluderer med at Anders Behring Breivik er alvorlig psykisk syk.
breivik rapport montasje
breivik rapport montasje

Dette er hele sammendraget av rapporten om Breivik

TV 2 har valgt å publisere sammendraget og konklusjonen fra den psykiatriske vurderingen av terrorsiktede Anders Behring Breivik. Innholdet kan du lese her.

Av Eivind Fondenes og Kristian Ervik

Tirsdag kom de rettsoppnevnte sakkyndige, psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, med sin konklusjon av terrorsiktede Anders Behring Breiviks psykiske helse.

Anders
  Behring Breivik rettstegning (Foto: Tegning: Lars Slettebø/TV 2)
Anders Behring Breivik rettstegning (Foto: Tegning: Lars Slettebø/TV 2)

LES OGSÅ: – Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni

Lider av paranoid schizofreni

Gjennom 13 samtaler på totalt 36 timer har de to rettspsykiaterne konkludert med at 32-åringen som drepte 77 mennesker i terrorhandlingene mot Oslo og Utøya 22. juli i år, lider av sykdommen paranoid schizofreni. Breivik beskrives også som psykotisk og at han lever i sitt eget vrangforestilte univers.

Blir konklusjonen stående kan ikke Breivik dømmes til fengsel for terrorhandlingene han utførte, men må dømmes til psykiatrisk helsevern.

Flere eksperter har stilt tvil ved noen av psykiaternes vurderinger av Breivik. De sakkyndiges utredning har også skapt politiske reaksjoner.

TV 2 har nå valgt å publisere en sladdet versjon av det 29 sider lange sammendraget og konklusjonen fra de rettssakkyndiges rapport. Innholdet i sammendraget som er sladdet er navn på og opplysninger om tredjeparts personer som omtales i rapporten.

VIL LESE RAPPORTEN: Forfatter Øyvind Strømmen har som journalist
  fulgt det høyreekstreme miljøet i Europa gjennom flere år. Han ønsker
  åpenhet rundt terror-saken. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)
VIL LESE RAPPORTEN: Forfatter Øyvind Strømmen har som journalist fulgt det høyreekstreme miljøet i Europa gjennom flere år. Han ønsker åpenhet rundt terror-saken. (Foto: Roald, Berit/SCANPIX)

I rapporten beskriver psykiaterne Anders Behring Breiviks barndom, oppvekst og deres vurderinger av 32-åringens psykiatriske tilstand både før, under og etter 22.juli. De viser også til hvilke behandlingsmetoder som er aktuelle for Breivik på et psykiatrisk sykehus.

Les hele sammendraget og konklusjonen av rapporten nederst i artikkelen.

– Bør offentliggjøres

Frilansjournalist og forfatter Øyvind Strømmen er en viktig pådriver for at den rettspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik skal offentliggjøres. Strømmen er ekspert på høyreekstremisme og kontrajihadisme og har skrevet flere bøker om temaet. Han ga nyklig ut boken «Det mørke nettet» om høyreekstremisme i Europa.

Strømmen har i flere år fulgt debattene på flere av nettsidene Breivik ytret sine ekstreme meninger.

– Jeg mener publisering vil bidra til å redusere spekulasjoner. Lekkasjer gir det. Deler må selvsagt sladdes, men større åpenhet ville være av det gode, sier Strømmen til tv2.no.

I Dagsavisen torsdag sa Strømmen at hvis 22.juli-terroren bare hadde vært en gal manns verk, hvorfor skulle han angripe Utøya og bombe regjeringsbygget?

– Det finnes en politisk forklaring, uttalte Strømmen.

Til tv2.no gjentar Strømmen dette utspillet og tror en offentliggjøring vil bidra til å besvare dette spørsmålet.

– Lekkasjer fra rapporten bekrefter allerede dette, men større klarhet ville vært positivt, sier Strømmen.

LES OGSÅ: Tror Breivik kan få bevege seg ute om fem år

LES OGSÅ: Frykter Breivik kan lure psykiaterne

FORSVARER: Harald Stabell er oppnevnt som forsvarer for 21-åringen.
  Han har foreløpig ikke snakket med sin klient. (Foto: SCANPIX)
FORSVARER: Harald Stabell er oppnevnt som forsvarer for 21-åringen. Han har foreløpig ikke snakket med sin klient. (Foto: SCANPIX)

– Viktig å være prinsippfaste

Advokat Harald Stabell sier at man også i denne saken må følge de vanlige prinsippene man følger i andre straffesaker, og at rapporten derfor ikke bør offentliggjøres.

– Jeg ser jo at pressen alltid vil være interessert i å få en offentliggjøring og åpen debatt, og jeg ser det poenget. Men dokumenter i en straffesak er taushetsbelagt og skal legges fram for retten, sier han til tv2.no.

Han mener man mister kontrollen om en slik rapport skal offentliggjøres gjennom mediene.

– Tilleggsmomentet i denne saken er at Breivik selv ikke får tilgang til rapporten. Det er et paradoks at offentligheten får tilgang til rapporten uten at den tiltalte får innsyn i den, sier han.

Det har blitt argumentert for at siden denne saken er spesiell bør man gjøre et unntak. Til tross for dette mener Stabell det er viktig å være prinsippfast.

– Det skal ikke være en annen behandling av dokumentene i denne saken enn det er i andre straffesaker. Jeg ser at denne saken er spesiell. Likevel synes jeg det er riktig å opprettholde de samme prinsippene. For mitt vedkommende mener jeg det er det viktigste poenget.

Han understreker også at verken politiet eller partene i saken som har fått tilgang til rapporten har anledning til å formidle denne videre.

MINNEDAG: TV 2s Nyhetsredaktør, Jan Ove Årsæther, mener det
  først og fremst er ofrenes og de pårørendes dag. (Foto: Håvard Solem/TV
  2)
MINNEDAG: TV 2s Nyhetsredaktør, Jan Ove Årsæther, mener det først og fremst er ofrenes og de pårørendes dag. (Foto: Håvard Solem/TV 2)

– Klønete håndtert

Nyhetsredaktør i TV 2, Jan Ove Årsæther, grunngir avgjørelsen om å publisere deler av Breivik-rapporten med ønske om åpenhet rundt hele terrorsaken.

– Stoltenberg tok til orde for mer åpenhet allerede kvelden 22. juli, og er det noe det bør være åpenhet rundt, er det nettopp hvordan samfunnet skal håndtere gjerningsmannen.

Årsæther mener også at statsadvokatens håndtering av utdragene fra rapporten under pressekonferansen tirsdag var klønete.

– Det er gitt noen ytterst få opplysninger til bakgrunnen for konklusjonen, blant annet at Breivik ser seg selv som mulig regent. Dette holder ikke og var klønete håndtert. Det må mer informasjon til for å skape tillit, sier Årsæther.

Nyhetsredaktøren viser til at både eksperter på ekstremisme og bistandsadvokater mener hele konklusjonen må offentliggjøres og at noe annet er direkte skadelig. Han viser også til at den minimale utvalgte og tilfeldige informasjonen som ble gitt, også har skapt politiske reaksjoner.

– Etter å ha lest sammendraget ser jeg overhode ingen argumenter for at ikke statsadvokatene burde lest opp disse 27 sidene, med unntak av noen få opplysninger om familiemedlemmer og detaljer som feks hvem som er fastlege. De burde skjønt at hemmeligholdet ville ødelegge for tilliten, sier Årsæther.

Årsæther peker også på at direktøren ved Ila fengsel hvor Breivik sitter, etter konklusjonen ønsker avklaring om 32-åringen bør flyttes til sykehus om to uker.

– Alle sider av dette må det være en særlig grad av åpenhet om. Rart at de ikke forstår det, avslutter Årsæther.

LES OGSÅ: Far til Utøya-offer: – Verst mulige konklusjon for Breivik selv

FOR PUBLISERING: Generalsekretær i Norges Presseforbund, Per
  Edgar Kokkvold, mener det er riktig å publisere rapporten om Breivik.
  (Foto: TV 2)
FOR PUBLISERING: Generalsekretær i Norges Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener det er riktig å publisere rapporten om Breivik. (Foto: TV 2)

– Det er tryggest og sikrest

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener at påtalemakten nå må offentliggjøre den psykiatriske rapporten om Breivik.

– Ingen er tjent med flere lekkasjer fra rapporten. Man får spekulasjoner hele tiden rundt hva som er offentliggjort og Breiviks psyke er jo allerede en del av det offentlige rom. Noe også politiet og påtalemakten har bidratt til.

Kokkvold mener at hvis sensitive personopplysninger og alt som omhandler tredjeparter i rapporten blir fjernet, bør rapporten publiseres.

– Jeg tror det er fornuftig å publisere rapporten så lenge sensitive opplysninger som ikke bør komme ut, blir fjernet.

Kokkvold mener en offentliggjøring er viktig og riktig slik saken har utviklet seg.

– Det er tryggest og sikrest sett fra et rettssikkerhetsprinsipp, sier Kokkvold til TV 2.

LES OGSÅ: Breivik er ikke lenger skuffet over rapporten

LES OGSÅ: Utilregnelig i Norge – tilregnelig i Sverige

Last ned hele sammendraget av rapporten her:

Rettspsykiatrisk erklæring Anders Behring Breivik (PDF)