UTVENDIG PRESS: Foreldre som forsøker å leve opp til andres krav som «perfekte» foreldre, kan få problemer med dømmekraften. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Colourbox)
UTVENDIG PRESS: Foreldre som forsøker å leve opp til andres krav som «perfekte» foreldre, kan få problemer med dømmekraften. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Colourbox)

«Perfekte» foreldre viser dårligere dømmekraft

Mødre blir mindre selvsikre og fedre mer stresset, om de prøver å leve opp til andres forventninger om å være de perfekte foreldrene.

Å prøve å leve opp til andres forventninger som den «perfekt forelder» kan slå tilbake, viser ny forskning fra Ohio State University, skriver Science Daily.

Dårligere dømmekraft

Studien, utført på 182 par som ble foreldre for første gang, viser at foreldre får dårligere dømmekraft når de lar seg påvirke av hva andre tror om deres måte å oppdra barn på.

Les også: Foreldre i dag er mer ettergivende og usikre

Mødre som følte de måtte leve opp til rollen som «den perfekte mor» var mindre selvsikre, mens fedre i samme posisjon ble mer stresset, sammenlignet med dem som ikke følte dette presset.

– Hvis du tror du må være perfekt på grunn av press utenfra, kan det virkelig skade dømmekraften din. Stiller du disse kravene til deg selv kan det på kort sikt gi noen fordeler, men på lang sikt er det ikke bra, sier Meghan Lee, hovedforfatteren bak studien.

Selvpålagt perfeksjonisme

Selv om press utenifra virker negativt på nybakte foreldre, viser studien at selvpålagt perfeksjonisme derimot kan være positivt. Både mødre og fedre som stilte krav til seg selv, viste høyere tilfredshet til foreldrerollen.

Les også: IKEA leverte Wilma (4) til feil foreldre

Hvordan presset utenifra eller selvpålagt press vil påvirke foreldrene når de møter på problemer er foreløpig uvisst, da det er for tidlig for forskerne å ta stilling til med tanke på barnas alder.