RETTSAK SOM VANLIG: Statsadvokat Inga Bejer Engh redegjorde tirsdag for hva konsekvensene av de sakkyndiges konklusjon av Breiviks psyke vil bli. Rettssaken vil bli avviklet som planlagt. (Foto: TV 2)
RETTSAK SOM VANLIG: Statsadvokat Inga Bejer Engh redegjorde tirsdag for hva konsekvensene av de sakkyndiges konklusjon av Breiviks psyke vil bli. Rettssaken vil bli avviklet som planlagt. (Foto: TV 2)

Breivik må dømmes til behandling hvis konklusjonen blir stående

Blir de sakkyndiges konklusjon om at Breivik er og var psykotisk opprettholdt av tingretten, må Breivik dømmes til tvunget psykiatrisk helsevern.

De psykiatrisk sakkyndige som av Oslo tingrett er oppnevnt til å vurdere Anders Behring Breiviks psykiske helse, konkluderte i rapporten som ble lagt fram tirsdag at den 32 år gamle massedrapsmannen ikke er strafferettslig tilregnelig.

Se video fra pressekonferansen nederst i artikkelen.

Les også: Dette er sykdommen Breivik lider av

På en pressekonferanse tirsdag klokken 13 presenterte statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh hovedpunktene i rapporten som Oslo tingrett må vurdere når rettssaken starter 16. april. Konklusjonen fra de sakkyndige er kun veilendende for retten, men det er svært sjelden at dommere ser bort fra en slik konklusjon.

Tirsdag ettermiddag var Anders Behring Breivik ennå ikke informert om innholdet i rapporten, ifølge statsadvokatene.

LES OGSÅ: – Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni

Tvunget psykiatrisk helsevern

I rapporten konkluderer psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby med at Breivik lider av sykdommen paranoid schizofreni.

Når en person er psykotisk når han begår en straffbar handling, kan det ikke idømmes fengselsstraff. Personen kan heller ikke dømmes til forvaring. Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at det ikke er forsvarlig å idømme ham fengselsstraff.

– Prinsippet om at en utilregnelig person ikke kan dømmes til fengsel har vært en praksis i Norge helt tilbake til middelalderen, sa statsadvokat Inga Bejer Engh på pressekonferansen på politihuset på Grønland tirsdag ettermiddag.

PRESSEKONFERANSE: På pressekonferansen gikk statsadvokat Svein Holden Inga Bejer Engh inn på premissene for konklusjonen som kom fram i den 243 sider lange rapporten fra psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. (Foto: Scanpix/)
PRESSEKONFERANSE: På pressekonferansen gikk statsadvokat Svein Holden Inga Bejer Engh inn på premissene for konklusjonen som kom fram i den 243 sider lange rapporten fra psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. (Foto: Scanpix/)

I stedet for fengselsstraff vil Breivik i dette tilfellet bli dømt til tvunget psykiatrisk helsevern, hvis konklusjonen i denne rapporten blir tatt til følge av tingretten.

– Personer som ikke er strafferettslig tilregnelige kan dømmes til tvunget behandling på en psykiatrisk institusjon, om nødvendig for resten av livet. Dette brukes for at samfunnet har et behov for å beskytte seg mot utilregnelige lovbrytere som anses som farlige.

Stabell om Breivik-rapporten: – Noen vil jo si at «han må være gal»

Kan ikke be om straff

Hvis den endelige konklusjonen blir at Breivik ikke er tilregnelig, så vil påtalemakten i den framtidige hovedforhandlingen be retten om å avsi en dom som pålegger Breivik tvunget psykiatrisk helsevern. Selv om tiltalte ikke kan dømmes til fengselsstraff, så er retten likevel nødt til å ta stilling til om tiltalte har begått de handlingene han er tiltalt for.

– Den eneste forskjellen fra en hovedforhandling for en tilregnelig person, er at vi ikke kan påstå straff eller forvaring, men vi er henvist til å be retten avsi en dom om tvunget psykisk helsevern, sier Bejer Engh.

RAPPORTEN: Denne rapporten konkluderer med at Anders Behring Breivik er psykisk syk. (Foto: Scanpix/)
RAPPORTEN: Denne rapporten konkluderer med at Anders Behring Breivik er psykisk syk. (Foto: Scanpix/)

Tiltalte, i dette tilfellet Breivik, vil få kunne forklare seg på lik måte som i en ordinær straffesak.

Per i dag er det 111 personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern i helseregion Helse Sør-Øst. 50 prosent av disse er funnet skyldig i drap eller forsøk på drap. Flere av disse personene er i dag innlagt på forskjellige sikkerhetsavdelinger på psykiatriske institusjoner i Norge.

LES OGSÅ: Breivik mener han selv er tilregnelig

Legen bestemmer sikkerhetsnivået

Domstolen som dømmer en person til tvunget psykisk helsevern kan ikke bestemme innholdet i behandlingen. Det er det den faglige ansvarlige legen som bestemmer, forklarer Bejer Engh.

Videre er det også den ansvarlige legen som også må bestemme hva slags sikkerhetsnivå det skal være rundt pasienten. Legen er pålagt å ta hensyn til sikkerheten for de øvrige i samfunnet.

– Dersom den faglige ansvarlige legen før eller siden bestemmer seg for å overføre den innlagte fra en lukket til en mer åpen avdeling på sykehuset, så kan ikke legen gjøre dette uten samtykke fra påtalemyndigheten. Dersom det oppstår en uenighet mellom ansvarlig lege og påtalemyndighet må saken inn for Sykehusenes kontrollkommisjon.

Denne kommisjonen ledes normalt av en dommer. Så ifølge denne ordningen kan påtalemakten kontrollere at sykehuset ivaretar samfunnets sikkerhet.

Hvis tiltalte blir friskmeldt og ikke lenger anses som en fare for samfunnet, kan ikke dommen opprettholdes.

– Hvis det skulle skje at behandlingen ender med at han ikke lenger anses som psykotisk så finnes det bestemmelser som sier at vedkommende kan overflyttes til en anstalt under fengselsvesenet. Dette er ikke en bestemmelse som har vært særlig i bruk, men det finnes en åpning der. Det er hele tiden et vilkår om at han utgjør en fare for samfunnet, sier Bejer Engh.

Statsadvokaten forteller at hvis vedkommende ikke lenger er hverken farlig eller syk, så kan han ikke lenger holdes innesperret mot sin vilje. Han kan heller ikke få fengselsstraff.

Se statsadvokat Svein Holden lese opp hovedpunktene:

574451