PRESSEKONFERANSE: På pressekonferansen gikk statsadvokat Svein Holden Inga Bejer Engh inn på premissene for konklusjonen som kom fram i den 243 sider lange rapporten fra psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. (Foto: Scanpix/)
PRESSEKONFERANSE: På pressekonferansen gikk statsadvokat Svein Holden Inga Bejer Engh inn på premissene for konklusjonen som kom fram i den 243 sider lange rapporten fra psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. (Foto: Scanpix/)

– Anders Behring Breivik lider av paranoid schizofreni

Påtalemyndigheten kommenterer rapporten fra de sakkyndige.

På pressekonferansen gikk statsadvokat Svein Holden Inga Bejer Engh inn på premissene for konklusjonen som kom fram i den 243 sider lange rapporten fra psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim.

– 1. Observanten var psykotisk på tiden for de påklagede handlinger, 2. Observanten var psykotisk under observasjonen.

– De to sakkyndige er samstemte om konklusjonen og det er ikke gitt uttrykk for tvil i premissene eller konklusjonen, sier Holden.

Paranoid schizofreni

– De sakkyndige beskriver en person som befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers hvor alle hans tanker og handlinger styres av disse vrangforestillingene. Breivik har gjennom en lengre periode utviklet sykdommen paranoid schizofreni som har endret Breivik til slik han fremstår i dag.

Se statsadvokat Svein Holden lese opp begrunnelsen.

574451

– I erklæringen beskriver de sakkyndige mange forskjellige slag av det de kaller bisarre vrangforestillinger. De sakkyndige går særlig inn på det de kaller Breiviks grandiose vrangforestillinger hvor han mener seg utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, og at han er utvalgt til å frelse det han kaller sitt folk, fortsetter statsadvokat Holden.

– Breivik har opplyst til de sakkyndige at han har begått drapene – eller henrettelsene, som han selv kaller dem – av kjærlighet til sitt folk. Han karakteriserer seg selv som den mest perfekte ridder etter andre verdenskrig, og at hans organisasjon «Knights Templar» vil overta makten i Europa, og han antyder seg selv også som fremtidig regent i Norge.

– De sakkyndige omtaler og beskriver også Breiviks tanker om å gjennomføre avlsprosjekter på nordmenn og organisere dem i reservater.

Dette var det statsadvokatene ønsket å trekke frem fra rapporten for å belyse konklusjonen til de sakkyndige. Anders Behring Breivik skal ikke være kjent med konklusjonen fra rapporten selv, ifølge Holden.

Rapporten skal kontrolleres

Rettspsykiatere arbeider alltid utifra at personen er tilregnelig. Dersom konklusjonen blir motsatt må de sakkyndige begrunne dette bredt.

Den omfattende rapporten skal nå kontrolleres av Den rettsmedisinske kommisjon som må vurdere om rapporten holder faglig kvalitet.

KAN PÅVISE SYKDOM: De to rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde opprinnelig en frist til 15. oktober med å levere sin rapport om Breivik til 22. juli-kommisjonen. En av grunnene til at de nå har fått utsettelse til 30. november er at at de ikke har fått gjennomført MR-undersøkelsen. 
 (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)
KAN PÅVISE SYKDOM: De to rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde opprinnelig en frist til 15. oktober med å levere sin rapport om Breivik til 22. juli-kommisjonen. En av grunnene til at de nå har fått utsettelse til 30. november er at at de ikke har fått gjennomført MR-undersøkelsen. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)

– Vi har ikke fått noe klart svar om når kommisjonen vil ha gått gjennom rapporten, men vi har et forsiktig håp om at det vil bli gjort før jul, sier Holden.

Rapporten i sin helhet vil ikke bli offentliggjort.

Konklusjonen fra de sakkyndige betyr ikke automatisk at retten også finner at Breivik er strafferettslig utilregnelig, men det er normalt at retten følger de sakkyndiges råd.

Les også: Breivik mener han selv er tilregnelig

Grunnlaget for rapporten er 13 samtaler som psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim har hatt med Breivik bak murene i Ila fengsel. Selv mener Anders Behring Breivik at han er strafferettslig tilregnelig.

– Han har den oppfatningen at han har handlet ut fra en virkelighetsoppfatning som han mener er den korrekte, sier forsvarer Geir Lippestad.

Saken går som normalt

Selv om Anders Behring Breivik også av den rettsmedisinske kommisjonen kommer til å bli erklært som utilregnelig, vil saken mot ham bli avviklet som en ordinær straffesak.

Det bekrefter direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen overfor VG Nett etter at det ble kjent at de rettsoppnevnte psykiaterne har konkludert med at Anders Behring Breivik var utilregnelig da han drepte 77 mennesker 22. juli.

Les også: Stabell om Breivik-rapporten: – Noen vil jo si at «han må være gal»

– Alt tyder på at saken kommer til å bli avviklet på samme måte og like omfattende som om det skulle vært en ordinær straffesak. Det som vil skille seg fra en vanlig sak, er at bevisførselen knyttet til straffeutmålingen vil bli noe annerledes, men dette er det opp til påtalemyndigheten å avgjøre, sier Langbach.

Kommisjonen skal avgi sin uttalelse før jul. Deretter kan den mer konkrete planleggingen av rettssaken starte. Saken mot Breivik er forhåndsberammet til 16. april 2012.