Anders Behring Breivik rettstegning (Foto: Tegning: Lars Slettebø/TV 2)
Anders Behring Breivik rettstegning (Foto: Tegning: Lars Slettebø/TV 2)

Dette er alternativene for Anders Behring Breivik

Klokken 13 blir psykiaternes vurdering av Breiviks psykiske helse offentliggjort.

Den psykiatriske vurderingen av terrorsiktede Anders Behring Breivik er avgjørende for utfallet av rettssaken mot 32-åringen som skal starte 16 april neste år.

Følg offentliggjøringen av psykiaternes rapport her

Kan holdes innesperret på livstid

Det er to mulige utfall som vil påvirke straffeutmålingen. Det ene alternativet er at de rettsoppnevnte psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim vurderer Behring Breivik som ikke strafferettslig tilregnelig.

OVERLEVERT: Her står tingrettsdommer Nina Opsahl med et eksemplar av rapporten hun fikk overlevert av Torgeir Husby. (Foto: TV 2)
OVERLEVERT: Her står tingrettsdommer Nina Opsahl med et eksemplar av rapporten hun fikk overlevert av Torgeir Husby. (Foto: TV 2)

Ifølge straffeloven (§44) kan en person som var psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, ikke straffes.

Psykose er en betegnelse på en mental tilstand der vedkommende ikke har kontakt med virkeligheten. Symptomer kan både være hallusinasjoner og vrangforestillinger.

Et sannsynlig utfall vil da være at Behring Breivik blir dømt til tvunget psykisk helsevern. Grunnlaget for en slik dom er hensynet til å beskytte samfunnet mot vedkommende som har utført en alvorlig forbrytelse mot andre og at det er fare for gjentakelse.

I et slikt tilfelle kan personen holdes i psykisk helsevern inntil personen anses som frisk. Hvis det ikke skjer kan vedkommende holdes innesperret på livstid.

LES OGSÅ: Her er Breivik-rapporten

Tre alternativ innen fengselsstraff

Hvis Anders Behring Breivik blir funnet strafferettslig tilregnelig risikerer han enten, 21 års fengsel, 21 års fengsel med forvaring eller 30 års fengsel.

Det første alternativet, 21 år fengsel, er lovens strengeste straff. Domfelte kan da slippe ut etter 12 år ved god oppførsel og at Kriminalomsorgen mener at det ikke er fare for gjentakelse.

21 års forvaring (tidligere kalt sikring) er det andre alternativet. Denne straffeutmålingen brukes hvis fengselsstraff ikke anses som tilstrekkelig nok og at det er fare for gjentakelse. Hvert femte år må straffen vurderes på ny. I norsk rettsvesen er dette den eneste dommen som teoretisk sett kan sidestilles med fengsel på livstid.

Pål Grøndahl (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Pål Grøndahl (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Det siste alternativet er fengsel i 30 år. Denne straffeutmålingen kan brukes i saker om forbrytelse mot menneskeheten. Det er ikke mulig å forlenge denne dommen utover 30 år.

LES OGSÅ: Breivik fortsatte skytingen etter denne telefonen fra Utøya

Det er opp til tingretten å vurdere rapporten fra de sakkyndige i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

To viktige punkt i rapporten

Rettspsykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi, Pål Grøndahl, har vært sakkyndig i over hundre alvorlige straffesaker. Han har gjort seg opp en mening om Anders Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig, men ønsker ikke å gå ut med det siden han ikke selv har snakket med massedrapsmannen.

I rapporten som ble overlevert til Oslo tingrett tirsdag morgen er det to viktige ting som blir belyst, sier Grøndahl til TV 2.

– Det aller viktigste er at vi skal få vite om han har skyldevne. Altså om han er strafferettslig tilregnelig eller utilregnelig. Det har veldig mye å si for den tiltale og reaksjonsform som det blir lagt ned påstand om. Skal det være forvaring, fengsel eller psykisk helsevern, sier Grøndahl.

Det andre som skal avklares er risikoen for nye tilsvarende alvorlige straffbare handlinger.

– Det kan også ha noe å si for reaksjonsspørsmålet, sier Grøndahl.

Stabell om Breivik-rapporten: – Noen vil jo si at «han må være gal»

(Kilder: Lovdata / TV 2)