ME LEGE (Foto: TV 2)
ME LEGE (Foto: TV 2)

ME-millioner kan hjelpe enda flere syke

Regjeringens millionbevilgning bidrar til at en stor ME-undersøkelse trolig kommer i gang høsten 2012.

Regjeringen bevilger to millioner kroner til ME-forskning. Pengene øremerkes forskningen til de to kreftlegene i Bergen, Olav Mella og Øystein Fluge, som har vakt internasjonal oppsikt med sine resultater.

Les også: Anne Kathrine (47) satte kreftlegene på sporet av ME-behandling

Glad for pengestøtten

Det var ingen markering med kake og blomster, men meldingen om pengestøtte ble tatt godt imot på Haukeland sykehus mandag.

– Det er veldig positivt med øremerkede midler til forskning, og ikke minst på et område som har vært gjenstand for så liten biomedisinsk forskning som det har vært til nå, sier Olav Mella, forsker og leder for kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

ME-pasienter bedre av kreftmedisin

De er bare en drøy måned siden de to kreftlegene på Haukeland slapp nyheten om sin ME-forskning.

Les også: ME-syke «Gunnar» ble ikke trodd – ble innlagt på psykiatrisk

I en studie som har vakt internasjonal oppsikt ble to av tre ME-pasienter bedre eller helt friske ved bruk av en kreftmedisin.

– Dette er et arbeid de har gjort utenfor jobben sin på Haukeland universitetssjukehus. Vi må få den forskningen videreført innenfor en større sammenheng. For at de skal få mulighet til det, har vi bevilget de to millionene, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Åpner for mer penger framover

Helseministeren åpner også for mer penger framover. Dermed ser det lovende ut for en ny, stor undersøkelse som etter planen kan komme i gang høsten 2012.

Les også: Vil sette i gang en større nasjonal ME-studie

Denne gangen med omkring 120 ME-syke fra flere steder i landet.

– Det er et mål å få til en nasjonal studie hvor flere er involvert for å vise at det vi fant på den første studien ikke var tilfeldig, men er et reelt funn, sier Olav Mella.

Medisinkostnadene per pasient i den nye studien kan ligge på omkring 150.000 kroner.

Les også:Helsedirektoratet: – Vi har ikke gode nok helsetjenester for ME-syke