Ifølge dommen som ble avsagt i Stavanger tingrett må Acta kapitalformidling AS betale 1,2 millioner kroner i erstatning og 337.100 kroner i saksomkostninger til ekteparet fra Haugesund.

Det opprinnelige kravet lød på 1,7 millioner kroner.

– Vi er kjempeglad for denne dommen. Det er omtrent som å vinne i Lotto, sier Øyvin Lyngstad Hansen til tv2.no torsdag, etter først å ha vunnet frem i Bankklagenemnda - og nå i Stavanger tingrett.

– Det er stort å vinne over et så stort selskap.

Lot seg friste

TV 2 har tidligere fortalt om Øyvin og Gunn Hansen som tok opp 1,5 millioner kroner i lån med pant i egen bolig, for å investere pengene i et eiendomsfond.

– Hele prosessen skulle bære seg selv, både renter og det her skulle gi av kastninger, sa Øyvin Lyngstad Hansen til TV 2 Nyhetene i et intervju i 2010.

Slik gikk det ikke. Da den første investeringsrapporten kom, så ekteparet at de allerede hadde begynt å tape penger. Det var starten på en prosess som har vært lang og tung for Øyvin og Gunn.

Se videoreportasje om det ekteparet Hansens reaksjon på dommen i videovinduet under (reporter: Mirjam Pletanek Klingenberg):

Tøff tid

– Det har vært tungt. Det er jo snakke om store summer og det henger over deg, beskriver Øyvin til tv2.no.

De klaget saken inn for Bankklagenemnda hvor de fikk medhold i at Acta eksponerte Hansen for en betydelig risiko da de anbefalte den lånefinansierte investeringen.

– Den risikoen var av en slik art, at Bankklagenemnda har funnet at mine klienter skal stilles i en situasjon som om denne investeringen aldri har vært foretatt, fortalte parets advokat Roy Nordli den gangen og mente Acta ville følge klagenemndas avgjørelse.

Klagenemndas avgjørelser er kun rådgivende og Acta valgte å ikke følge avgjørelsen. Dermed endte saken endte i tingretten.

Les også: Lånte 1,2 mill for å kjøpe aksjer etter å ha sett denne tegningen

Mangelfull rådgivning

I Stavanger tingrett vant altså ekteparet saken hvor de saksøkte Acta kapitalformidling AS (AKF)med krav om reversering og erstatning i forbindelse med tap på investering. Til sammen 1,5 millioner kroner må AKF betale ekteparet.

I dommen heter det at investeringsrådet som ekteparet Hansen fikk «verken var tilpasset ekteparets situasjon og økonomiske stilling eller fremsto som egnet eller fornuftig for ekteparet».

Retten mener også at det må ha vært åpenbart for AKF som investeringsrådgiver, at Hansen i betydelig grad manglet nødvendige kunnskaper til å vurdere den risiko de utsatte seg for.

Les også: Karin (66) tapte penger på aksjer – kan miste huset

Kommer til å anke

– Min klient er uenig med retten og dens avgjørelse, sier saksøktes advokat Arild Dommersnes til tv2.no torsdag.

– De mener at i forhold til profesjonsansvaret til den enkelte rådgiveren, så var dette innenfor rammen av det som er forsvarlig. Videre er de uenig i rettens fremstilling av investeringsproduktet. Acta kapitalformidling AS ønsker derfor å anke saken.

Paret saksøkte også Acta Asset Management AS med samme krav, men denne saken tapte de. Ekteparet er dømt til å betale dette selskapets omkostninger på 62.500 kroner.

Advokat Arild Dommersnes representerer begge Acta-selskapene og sier at for Acta Asset Managment AS sin del, så er de glad for å være ferdig med denne saken.

«Ikke uten skyld»

Retten kommer også med mild kritikk av ekteparet Hansen. I etterkant av gjennomgangen av sakshistorikk og kommunikasjon mellom saksøker og saksøkte, mener retten at Hansen ikke er helt uten «skyld» i saken.

Det er på det rene at ekteparet frivillig har lånt svært store beløp og investert hele beløpet med gevinstmuligheter som motiv. «Bevisførselen har vist at de generelt sett forsto at det med gevinstmuligheter følger risiko for tap» heter det i tingrettens dom.

Videre sies det at ekteparet ikke har i nevneverdig grad «etterspurt informasjon og dokumentasjon, men i stedet nærmest ukritisk hatt tillit til investeringsrådgiver».