BAKHOLDSANGREP: Bakholdsangrepet 2. mai beskrives som de hardeste kampene norske soldater har deltatt i siden 2. verdenskrig.  (Foto: Kystjegerkommandoen)
BAKHOLDSANGREP: Bakholdsangrepet 2. mai beskrives som de hardeste kampene norske soldater har deltatt i siden 2. verdenskrig. (Foto: Kystjegerkommandoen)

Her er bakholdsangrepet der ni norske soldater ble skadet

2. mai 2010 deltok norske soldater i kamper som beskrives som de hardeste siden andre verdenskrig.

2. mai 2010 ble 16 norske soldater tatt i et bakholdsangrep i Afghanistan. Kampene blir omtalt som de hardeste norske soldater har deltatt i siden andre verdenskrig. Ni av de 16 soldatene ble skadet - en av dem sitter fremdeles i rullestol. - Det var regelrett et bakhold. De lå og ventet på oss. Og de kom fra alle kanter, sier en av soldatene fra Kystjegerkommandoen som deltok i kampene. Soldatene fra Kystjegerkommandoen ble utsatt for et massivt angrep f