UTØYA: Dette bildet viser Utøya lørdag. Fredag ettermiddag ble idyllen på øya i Tyrifjorden forvandlet til et blodig mareritt. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)
UTØYA: Dette bildet viser Utøya lørdag. Fredag ettermiddag ble idyllen på øya i Tyrifjorden forvandlet til et blodig mareritt. (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/Scanpix)

Derfor publiserer TV 2 lydopptak av telefonsamtale

TV 2 vil publisere lydopptakene fra Anders Behring Breiviks første telefonsamtale med politiet. Her er vår begrunnelse for offentliggjøringen.

TV 2 Nyhetene er i besittelse et lydopptak av Anders Behring Breiviks første telefonsamtale til nødnummeret 22. juli. Samtalen fant sted klokken 17.59 og varer drøyt 30 sekunder.

Vi har forståelse for at lydopptaket kan være vanskelig å høre for overlevende og pårørende.

Når vi likevel ønsker å publisere opptaket har det flere årsaker.

Innholdet i samtalen er allerede bredt offentlig kjent. Politiet har offentliggjort disse og de er publisert i landets medier. TV 2 er kjent med at bistandsadvokater har krevd å få høre disse samtalene uten å nå frem. Dette kan vanskelig begrunnes i etterforskningsmessige hensyn, siden innholdet allerede er offentliggjort.

Lydopptaket er viktig dokumentasjon for flere parter. Ikke minst vil lydopptaket kunne kaste lys over hvorvidt Breivik ville overgi seg eller ikke og hvordan det ble respondert på hans uttalelser i denne første samtalen. To temaer som vil bli sentrale i saken og som allerede er løftet opp på høyeste politiske nivå.

For TV 2s nyhetsredaksjon er det viktig å fortelle historien om det som skjedde på Utøya så sannferdig som mulig. Dette lydopptaket er autentisk, og bidrar utvilsomt til å opplyse både historien generelt og det aktuelle temaet nevnt ovenfor.

Mandag 14. november møtte Anders Behring Breivik for første gang i en åpen rett. Mange overlevende fra Utøya, pårørende og bistandsadvokater var til stede og fikk for første gang høre Anders Behring Breivik snakke.

For orden skyld følger her en utskrift fra den aktuelle samtalen:

«Utskrift fra loggen til Nordre Buskerud politidistrikt:

P: Politiets nødtelefon

M: Ja, god dag, mitt navn er kommandør Anders Behring Breivik i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen.

P: Ja.

M: Jeg er på utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.

P: Ok, hvilket nummer ringer du fra.

M: Jeg ringer fra mobil.

P: Du ringer fra din mobil.

M: Ja. Det er ikke min mobil, en annen...

P: En annen, hva het du for noe? Hallo... hallo...»

TV 2 Nyhetene er av den oppfatning at dette lydopptaket er dokumentasjon som det er viktig og aktverdig å publisere av årsakene nevnt ovenfor.

For TV 2 er det viktig at spesielt de pårørende og overlevende er varslet om publiseringen på forhånd. Støttegruppen ble informert om det aktuelle lydopptaket i forrige uke. Støttegruppens leder og flere bistandsadvokater er intervjuet i saken. Bistandsadvokatene er skriftlig forhåndsvarslet om publiseringen.

Jan Ove Årsæther
Nyhetsredaktør
TV 2 Nyhetene