Ny, engelsk forskning viser at barn med høy IQ er mer tilbøyelig for å bruke narkotika senere i livet. Norsk forsker mener det kan skyldes kjedsomhet.  (Foto: Illustrasjonsfoto)
Ny, engelsk forskning viser at barn med høy IQ er mer tilbøyelig for å bruke narkotika senere i livet. Norsk forsker mener det kan skyldes kjedsomhet. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Smarte barn har større risiko enn andre for å bruke narkotika seinere i livet

En ny studie kobler høy IQ og narkotikabruk.

Britiske forskere mener bruk av narkotika kan være knyttet til intelligens.

En studie basert på data fra 8000 briter viste at barn som fikk gode resultater på IQ-tester som fem og ti åringer oftere brukte hasj som 16-åringer og tyngre stoffer som 30-åringer.

Og jentene er mest utsatt.

Ressurssterke unge utsatt

Sosiologiprofessor og rusforsker Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo er ikke overasket.

– Det er lett å tenke seg at det er samfunnets mest utsatte som bestandig er mest sårbare for å prøve rusmidler. Men slik er det ikke. Folk med ressurser kommer ofte i kontakt med slike stoffer, sier UiO-professor Willy Pedersen til forskning.no.

Les også: Sluttet på skolen for å selge dop

Jenter mest utsatt

I den nye studien var sammenhengen tydeligere hos kvinner enn hos menn.

Jenter som skåret høyt på IQ-målinger hadde oftere enn andre prøvd hasj og kokain som voksne.

Hos menn forteller studien om en sammenheng mellom høy skår på IQ-tester som barn og hyppigere bruk av amfetamin, ecstasy og kombinasjoner av ulike typer narkotika i voksen alder.

Les også: Heidi (35) takker fastlegen for at hun er rusfri

Intelligens ingen beskyttelse

Intelligens oppfattes ofte som en ressurs som kan hjelpe mennesker til å greie seg bedre her i livet.

– De fleste vil se høy intelligens som en ressurs, men det er ikke noen beskyttelse mot rusproblemer, sier Pedersen til forskning.no

Åpen og nysgjerrig

En av forskerne bak studien, James White fra University of Cardiff, forteller at det ikke er klart hvorfor det skulle være en forbindelse mellom høy IQ og bruk av ulovlige stoffer, men at tidligere forskning har vist at mennesker med høy IQ er mer åpne for nye erfaringer.

Han legger til at disse også kan være på jakt etter nye og uvanlige stimulanser.

Dop på universiteter

Til forskning.no peker Willy Pedersen på ytterligere en mulig forklaring, nemlig at skoleflinke barn ofte ender på universitet, der holdningene til bruk av narkotika kan være liberale.

Studenter etablerer dessuten ofte familie seinere i livet enn andre. Dette kan ha betydning fordi familieetablering gjerne bremser opp bruken av rusmidler.

Les også:

Brukte anabole steroider for å få six-pack