82 år gamle Arve Engebretsen bor i en leilighet på Ottestad utenfor Hamar. Siden 2000 har han jevnlig oppsøkt Actas kontor på Hamar for å få finansiell rådgivning.

– Jeg pleier å ta en tur opp dit hver gang ligningen kommer og kontrollere den og se om de kan hjelpe meg med det, sier Arve Engebretsen til TV 2 Nyhetene.

Investerte sparepengene

Fra 2000 til 2005 investerte den pensjonerte rørleggeren og VVS-ingeniøren det meste av sparepengene i aksjer i selskaper Acta solgte. Investeringene gikk bra, og Engebetsen ble rådet til også å investere mer.

– Det var en del penger fra disse selskapene som var overført på meg og da syntes de jeg skulle reinvestere det, sier Engebretsen.

Mellom 2005 og 2008 tar Engebretsen etter råd fra Actas rådgiver også opp lån for å finansiere 913.000 i selskapet Boligutleie Holding III AS, samt 408.000 kroner i Global Infrastruktur 1 AS.

Sju prosent rente

Engebretsen betaler i dag sju prosent rente på lånet. Da TV 2 besøkte ham i mai i år betalte han 6.400 kroner av den månedlige pensjonen i renter på lånet. Seinere har ett av selskapene gitt en utbetaling som dekker dette månedlige beløpet fram til mai neste år.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått penger fra det ene selskapet, men pengene kunne jeg ikke bruke. De skulle brukes til å dekke utgiftene på lånet, sier Engebretsen til TV 2 Nyhetene.

Les også: Brukte 1,6 millioner på aksjer uten å si det til kona

Pant i leilighet

Acta har foreslått refinansiering med sikkerhet i ekteparets bolig, noe Engebretsen har avslått.

– De foreslo at vi skulle ta leiligheten i pant, det var toppen, det gikk jeg ikke med på, sier kona Sidsel Engebretsen.

– Det var jo så stor risiko, da burde jo det være lagt fram at hvis du gjør det i din alder så er det en viss risiko. Men det hørte vi ingenting om. Det var bare det at inntektene var større enn utgiftene så det trengte jeg ikke tenke så mye på, sier Arve Engebretsen.

Alvorlig kreftdiagnose

Engebretsen har fått en alvorlig kreftdiagnose og ønsker å kvitte seg med aksjene. Men aksjekursen til Boligutleie Holding III AS og Global Infrastruktur 1 AS har falt i verdi og er ikke tenkt realisert og utbetalt investor før henholdsvis i 2013 og 2017.

– I 2017, da er ikke jeg her lenger. Prognosen min med den sykdommen jeg har er ikke så god at jeg kan regne med det, sier Engebretsen.

Klage førte ikke fram

Engebretsen klaget i april saken inn for Finansklagenemnda. Først i september kom nemndas sekretariat med sin konklusjon i saken. Deres konklusjon er at klagen på investeringen på 913.000 kroner ikke kan føre fram, men anbefaler Acta å nullstille låneinvesteringen på 408.000.

Acta har etter dette gitt Engebretsen tilbud om å nullstille investeringen på 408.000. Men Engebretsen, som i mellomtiden også har brukt 40.000 kroner på advokatbistand, ønsker at begge investeringene nullstilles. Dermed går saken nå videre til Finansklagenemndas klagenemnd.

– Jeg får bare håpe at jeg kommer meg ut av dette på en eller annen måte før det er for seint, sier Arve Engebretsen.

Les også: Lånte 1,2 mill for å kjøpe aksjer etter å ha sett denne tegningen

– Er det fornuftig å råde en mann som i dag er 82 år til å lånefinansiere en investering som en ikke kan få glede av før i 2017?

– Det er et godt spørsmål det, og igjen, det er vanskelig for meg å gå i detalj på saker som dette. Dette har skjedd for fem år siden, dette er saker som er under behandling, så vi får se hva vi kommer fram til, sier konsernsjef i Finanshuset Acta, Geir Inge Solberg, til TV 2 Nyhetene.

Acta topper klagestatistikk

Finansklagenemnda har siden 1. januar 2009 behandlet 121 klager på finansiell rådgivning. Acta topper klagestatistikken, med 34 klager.

Elleve av sakene mot Acta er avgjort i favør av forbruker. 22 klager er avgjort i favør av Acta, mens en sak er blitt avvist.

Acta sier de siden 2009 har hatt nye og langt strengere retningslinjer, og at de bare har mottatt to klager på virksomheten etter dette.

– Det er ingen andre finansinstitusjoner som har så mange klager, og heller ingen som har så mange saker som de har tapt?

– Først er det viktig å vite at Finanshuset Acta har hele 90.000 kunder i Norge og Sverige, og heldigvis de aller fleste er godt fornøyde med oss. Men det er egentlig trist synes vi at vi har kunder som ikke er fornøyde, sier konsernsjef i Finanshuset Acta, Geir Inge Solberg.