I 2007 investerte Magne Øvrebø 1,6 millioner kroner i aksjer etter råd fra Acta. Da kona fant ut hva som hadde skjedd var det for seint. Nå har ekteparet blitt nødt til å ta opp lån på huset for å dekke utgifter til advokat.

– De ringte og ville ha meg med på et møte. Jeg sa ja, men reiste aldri ned på det møtet, forteller snekker Magne Øvrebø til TV 2 Nyhetene.

Holdt det hemmelig for kona

Men Acta ringte en gang til, og denne gangen møtte Øvrebø opp på et møte på Quality Airport Hotel på Sola.

Actas rådgiver anbefalte Øvrebø å investere sparepengene på 800.000, samt å låne 800.000 kroner for å kjøpe aksjer i eiendom og shipping. Det ble til at han gjorde dette, uten å fortelle kona hva han hadde gjort.

– Jeg tror han var så forvirret og at han var så presset da han gjorde dette at han sa ingenting før alt var gjort, sier kona Borgny Berg Øvrebø.

Les også: Lånte 1,2 mill for å kjøpe aksjer etter å ha sett denne tegningen

– At de kunne gjøre sånn uten at de forlangte at jeg skulle være med og skrive under på et lån. Jeg har jo vært med og spart penger jeg også, sier hun.

Klaget til Finansklagenemnda

Acta hevder Øvrebø fikk utlevert prospekt eller annen informasjon om produktet før han skrev under, noe Øvrebø selv hevder han ikke fikk.

Paret klaget først selv til Finansklagenemnda. I svaret fra nemndas sekretariat ble det opplyst at det med deres skriftlige saksbehandlingsform kunne være vanskelig å bringe på det rene hva som faktisk er uttalt eller avtalt muntlig mellom klager og foretaket og at saken ikke ville føre fram.

Øvrebø kontaktet seinere advokat Roy Nordli, i et siste forsøk på å få saken behandlet i nemnda. Paret har nå brukt 300.000 kroner på advokaten. Etter en rekke brev fram og tilbake mellom advokaten og nemndas sekretariat, har saken ennå ikke blitt tatt opp til nemndsbehandling.

– Advokatutgifter i størrelsesorden 2-300.000 kroner for behandling her i Finansklagenemnda innebærer en vidløftiggjøring av saken fra advokatens side, mener administrerende direktør i Finansklagenemnda Harald Sverdrup.

– Samtidig som finansforetaket da kan bruke to, fire eller seks advokater på den andre siden?

– Ja, men det er jo noe av hensikten med hele ordningen at vi skal være satt opp med en kompetanse som gjør at den skjevheten utlignes, sier Sverdrup.

– Gjør jobben vår

Advokat Roy Nordli avviser at han vidløftiggjør saken.

– Vi gjør den jobben vi er pålagt å gjøre. Hvis vi sender en sak inn for et klageorgan, eller en domstol, så er vi helt nødt til å dokumentere det saken gjelder, sier advokat Roy Nordli.

– Ifølge Finansklagenemnda så skulle det være helt unødvendig å bruke de 300.000 kronene?

– Ja, ifølge Finansklagenemnda så ønsker de ingen dokumentasjon egentlig i saken, de ønsker bare en forenklet framstilling. Så hva de mener med det, er fullstendig uforståelig. Det er ikke bare uforståelig, det vil stride mot enhver rettsoppfatning når de er kjent med og er klar over at den saken vil bli lagt til grunn i en eventuell domstolsbehandling, sier Nordli.

Kjempelån

Borgny er 80 prosent ufør, og paret har blitt nødt til å ta opp lån for å dekke renter på aksjelånet.

Etter at advokat er betalt, sitter de nå igjen med et lån på huset på 1,6 millioner kroner.

– Jeg håper at myndighetene må innse hva de har gjort med folk. At det rett og slett blir satt en stopper for dette så vi kan få det igjen en dag, sier Borgny Berg Øvrebø.

Acta ønsker ikke å kommentere enkeltsaker som er til behandling i Finansklagenemnda.

– I de aller fleste tilfeller finner vi ut av det med kunden, men hvis vi ikke blir enige, så synes vi faktisk det er en god løsning at en uavhengig tredjepart ser på det, og vi benytter altså Finansklagenemnda som tvistenemnd, sier konsernsjef i Acta, Geir Inge Solberg.