Hilde Margrethe og Palmar Blindheim mener de ikke fikk vite noe om risikoen da de handlet aksjer etter råd fra Acta.

På et møte hos Actas kontor i Ålesund 16. november 2006 ble Hilde-Margrethe Blindheim anbefalt å investere 1,2 millioner kroner i aksjer. Kjøpet skulle finansieres ved å ta opp lån på ekteparets hus.

– Jeg er ikke slik at jeg tror noen vil lure oss. Så jeg tenkte at «dette er bare jeg som kan ikke så godt om økonomi», forteller Hilde-Margrethe Blindheim til TV 2 Nyhetene.

Følte seg dum

Investeringsavtalen ble undertegnet på møtet 16. oktober. Ifølge Anne-Margrethe og ektemannen Palmar, som var med på møtet, var det som sto på to håndskrevne ark det eneste de fikk vite om investeringen før de skrev under.

– Jeg fikk aldri svar på om det var noen risiko rundt dette. Og jeg følte meg dum og da maste jeg ikke mer om det, sier Hilde-Margrethe Blindheim.

I 2007 kom finanskrisen og med den, et kraftig fall i verdien på de lånefinansierte aksjene. I dag er verdien på aksjene halvert, og de forespeilede utbyttene uteblir.

(Saken fortsetter under bildet)


Hilde Margrethe og Palmar Blindheim føler seg lurt av Acta. (Foto: TV 2 )

Høye advokatutgifter

Ekteparet har til nå brukt 300.000 kroner på advokat for å få saken prøvd i Finansklagenemnda.

Nemndas sekretariat har konkludert med at Actas rådgivning ikke var i tråd med god forretningsskikk.

Prospektet til Boligutleie Holding IV AS var på tidspunkt for signering av investeringsavtale ikke trykket. Dette var først klart dagen etter, og ble ettersendt paret i posten. Acta mener likevel at Blindheim fikk tilstrekkelig informasjon om både produktet og risiko ved lånefinansiering, og har bedt om nemndsbehandling av saken.

– Skal vi bli nødt til å gå videre med dette, så vil det fort koste oss noen hundre tusen kroner til, men vi har ikke noe annet valg, sier Palmar Blindheim.

Acta ønsker ikke å kommentere saken fordi den er til behandling i Finansklagenemnda.

Bedre rutiner

Geir Inge Solberg. (Foto: TV 2)
Konsernsjef Geir Inge Solberg sier til TV 2 at Acta fra 2009 har hatt andre og langt strengere rutiner for å ivareta kundenes interesser.

– Finanshuset Acta har jobbet steinhardt i flere år nå for stadig å bli bedre. Og fra 2009 er det hyggelig å kunne si at vi kun har to klager fra virksomheten vår, sier konsernsjef Geir Inge Solberg.

– Det betyr da også at dere ikke er fornøyd med det dere gjorde før 2009?

– Vi tenker sånn at vi kan alltid bli bedre, sier Solberg.

Sammen mot Acta

Palmar Blindheim er så oppgitt over Acta at han sammen med 24 andre Acta-kunder har stiftet foreningen Investorgruppen 2011.

Gruppen har engasjert advokatkontoret Steenstrup Stordrange for å få vurdert hvilke muligheter de vil ha i rettsapparatet.

Konklusjonen er at rettspraksis stiller strenge krav til forbruker, men at enkeltkunder i noen tilfeller vil kunne få satt kjøpsavtalen til side.

– Det man kan råde dem som ikke allerede har tatt opp sin sak i forhold til Acta, vil være å enten selv fremme en klage til Finansklagenemnda eller rådføre seg med en advokat for å høre om vedkommende råder kunden til å fremme en klage. Fordelen med å fremme en klage til Finansklagenemnda er at den avbryter en eventuell foreldelsesfrist som måtte løpe, sier advokat Stein Hegdal.

Gir råd til andre

Ved hjelp av et spørreskjema, vil Investorgruppen 2011 i samarbeid med advokatkontoret la Acta-kunder uten kostnad få en foreløpig vurdering og et råd om de bør gå videre eller ikke.

– Er det riktig å anbefale folk som allerede har tapt masse penger å fortsette dette løpet?

– Dessverre, historien er lik for stort sett alle jeg har snakket med til nå. Og da er det rettens vei som er muligheten og derfor går vi også sammen i Investorgruppen 2011 for å få økonomiske muskler til å leie inn dyktige advokater til å gjøre jobben, sier Palmar Blindheim.

Ekteparet frykter at de mister eneboligen. (Foto: TV 2 )