Øyvind Kristensen har i sin ti år lange praksis som fastlege møtte mange ME pasienter, og mener det kan være farlig for de sykeste ME pasientene å ta et Lightning Process kurs.  (Foto: TV 2)
Øyvind Kristensen har i sin ti år lange praksis som fastlege møtte mange ME pasienter, og mener det kan være farlig for de sykeste ME pasientene å ta et Lightning Process kurs. (Foto: TV 2)

Lege advarer mot ME-behandling

– Lightning Process-kursene kan være farlige for de sykeste ME-pasientene. Det mener lege Øyvind Kristensen.

Han mener helsemyndighetene bør se nærmere på Lightning Process-kursene.

– Er dette noe myndighetene kan være med å tillate uten videre for en så syk pasientgruppe? spør legen.

Les alt om ME-gjennombruddet

Han har i sin ti år lange praksis som fastlege møtt mange ME-pasienter, og mener det kan være farlig for de sykeste ME-pasientene å ta et Lightning Process-kurs.

– Jeg har sett eksempler på at pasienter blir dårligere fra et allerede lavt funksjonsnivå. Å miste så mye av livshåp og troen på det å bli bedre at det rett og slett psykisk sett driver dem inn i selvmordsrisiko. Det er svært alvorlig synes jeg, sier Øyvind Kristensen.

Ingen behandling

Det finnes i dag ingen behandling av ME-pasienter som er vitenskapelig dokumentert. Likevel har svært mange med ME-diagnosen prøvd Lightning Process-kurs de siste tre årene.

– Lightning Process er levedyktig fordi det er et mangelfullt tilbud gjennom helsevesenet, eller at det tilbudet som finnes er for dårlig promotert, sier Live Landmark i selskapet Aktiv Prosess.

TV 2 har tidligere omtalt Lightening Process - klikk her for å lese om 18 år gamle Veronica som prøvde behandlingen.

Hun kjenner ikke til at noen har blitt dårligere av Lightning Process-kurs og forteller at selskapet har hatt 1500–1600 mennesker på kurs siden 2008. Kursene går over tre dager og koster 15.000 kroner.

– Her kan man tjene store penger på en pasientgruppe som fortvilet søker etter hjelp. Jeg er klar over at det er mange enkelteksempler på at pasienter blir bedre, men for den sykeste ME-gruppen er det grov utnyttelse økonomisk, sier lege Øyvind Kristensen.

LES: Fakta om ME-studien som gir håp til millioner av mennesker

Avviser kritikk

Live Landmark forteller at hun har fulgt tolv av de som har vært regnet som landets aller sykeste ME-pasienter og i løpet av tre dager fått alle opp og ut av senga. Hun avviser kritikken fra Kristensen.

– Nå kjenner ikke jeg den fastlegen, men resultatene våre viser at 10 av 12 er helt tilbake i livet. Det virker som at de som er mest kritiske til Lightning Process er de som ikke har vært på det og føler at de vet hva det er basert på hva de har hørt av andre, sier Live Landmark.

Tjente ti millioner

Selv har hun tjent omkring 10 millioner kroner på virksomheten.

– Jeg tror ikke folk er så smålige at de er sinte på oss fordi vi tjener penger. Det jeg vet er at vi ikke er vant til å betale for helsetjenester. Jeg er fortsatt av den oppfatningen at det å få helsehjelp bør dekkes av det offentlige. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg mener Lightning Prosess-kurs bør dekkes av det offentlige, sier Live Landmark.

Live Landmark holder foredrag for ME-syke. (Foto: TV 2)
Live Landmark holder foredrag for ME-syke. (Foto: TV 2)

– Hva er egentlig Lightning Process?

– Lightning Process er et treningsprogram der vi underviser i enkel psykologi, enkel fysiologi og sammenhengen mellom dette. Vi lærer deltakerne en praktisk konkret metode for hvordan de selv kan være med og påvirke sin egen helse.

Hun mener den nye forskningsresultatene fra Haukeland universitetsykehus som peker mot at ME kan være en autoimmun sykdom ikke på noen måte ekskluderer Lightning Process-metoden.

– Det er en hypotese om at immunsystemet er involvert, som er akkurat det samme som vi mener at vi er med på å påvirke. Jeg mener derfor at den nye forskningen vil gjøre at Lightning Process er hyperaktuelt, sier Live Landmark.

Nye kurs

Hun forteller at nye kurs er på gang, både for ME-syke og mennesker med andre lidelser.

Legen og instruktøren er enige om én ting. Begge tror ME er en sekkediagnose som inneholder flere forskjellige typer lidelser.

– Min påstand er at de som har blitt bedre av Lightning Prosess har en annen variant av utmattelse enn ME. Vi kommer til å snakke om utmattelsessyndromer, og så vil ME være en spesifikk gruppe, sier lege Øyvind Kristensen.