Johnny Brenna demonstrerer smertepunkter
Johnny Brenna demonstrerer smertepunkter

Ti råd til sjølvforsvar mot overgripsmenn

Kjenn kroppen sine mange smertepunkt.

Om ein kjenner kroppen sine smertepunkt krev det lite fysisk styrke for å kjempa mot overfallsmenn, meiner tidlegare politimann Johnny Brenna.

– Det trengs nesten ikkje krefter, du må berre treffa rett.

Ifølge Brenna kan sjølv store, sterke menn har lite å stilla opp med dersom ein treff dei rette punkta, seier Brenna, men understreker også at dersom overgripspersonen er rusa eller full av adernalin er det ikkje sikkert at han kjenner smerte på same måte som i edru tilstand.

Ti smertepunkt frå auge til beina:

– Auga

– Under nasa

– Halsgropa

– Punkter bak på tricepsen

– Oppå hendene

– Fingrar

– Skrittet

– Låra

– Leggen

– Oppå foten 

I denne videoen demonstrerar tidlegare TV 2-medarbeidar Johnny Brenna ti smertepunkt på kroppen:

251535

Så langt i år har politiet i Oslo fått melding om 49 overfallsvoldtekter, men kan henda er dei reelle tala høgare.

Halvparten anmeldte overgrep

Ikkje alle som blir utstatt for voldtekt melder frå om overgrepet.

– Kring halvparten av dei som i 2010 oppsøkte overgrepsmottaket ved Oslo legevakt for å få hjelp meldte overgrepet, seier Hanne Sundt, psykiatrisk sjukepleiar på overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt til TV 2 Nyhetene.

Hanne Sundt, psykiatrisk sjukepleiar på overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt, tar i mot overgrepsoffer som kjem til mottaket. Ikkje alle politimelder overgrepet. (Foto: TV 2)
Hanne Sundt, psykiatrisk sjukepleiar på overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt, tar i mot overgrepsoffer som kjem til mottaket. Ikkje alle politimelder overgrepet. (Foto: TV 2)
Dei mange valdtektene, i tillegg til fleire drapssaker, har sprengt kapasiteten ved vold- og sedelegheitsavdelinga i Oslo politidistrikt. Justisminister Knut Storberget seier at det kan vera aktuelt å henta ressursar frå andre politidistrikt i kampen mot voldtektene.

Les også: Forsker mener voldtekter kan knyttes til 22. juli

Gratis tilbod, gir informasjon

Tilbodet som overgrepsmottaket i Oslo gir er eit gratis tilbod til kvinner og menn over 14 år. Tilbodet er uavhengig av politianmeldelse.

– Det kan vera vanskeleg å ta stilling til om ein ønskjer å anmelda eller ikkje når ein kjem her akutt, men ein har tid til å tenkja seg om og kan venta med den avgjerda, seier Sundt.

Overgrepsmottaket gir ikkje råd om ein skal melda eit overgrep til politiet eller ikkje.

– Men vi informerer slik at dei har eit grunnlag til å ta eit eige val om dei ønskjer å politimelda eller ikkje, seier Kari Kongsstein, sosionom på overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt til TV 2.

Ulike sjokkreaksjonar

Ifølge Sundt og Kongsstein får overgripsoffer ulike sjokkreaksjonar. Dei fleste som kjem inn rett etter at det har skjedd kan vera ganske rolege fordi det tar ein stund før det går opp for dei.

– Så går det nokre dagar og så kjem reaksjonane, seier Kongsstein.

– Det er individuelle reaksjonar, men det gjengse er at ein kan bli meir skvetten, ha dårleg søvn, nokre får mareritt og ein har urolege dagar, seier Kongsstein.

Ein kan også trekkja seg unna og isolera seg meir. Overgrepsmottaket tilbyr også samtalar med venar og familie.