LAGER AVSTØPNING: Teknikere bruker det gamle organet for å lage en modell som nye celler skal gro på. (Foto: CBS)
LAGER AVSTØPNING: Teknikere bruker det gamle organet for å lage en modell som nye celler skal gro på. (Foto: CBS)

Dyrker organer i laboratorium

Ny teknologi kan redde livet til pasienter som trenger nye organer.

Mange pasienter venter på livreddende organdonasjon. Nå kan man ha funnet en annen løsning. Ved University College London har man utviklet en teknikk for å dyrke organer i laboratorier.

Lager avstøpning av det døde organet

Teknikere begynner med å lage en avstøpning av organet som må byttes ut. Denne avstøpningen dekkes med en ny type plastikk, som har mikroskopiske porer.

Stamceller fra pasientens kropp fester seg til porene på plastikken, og begynner å gro. Slik lar avstøpningen pasientens egne celler bygge et nytt organ.

Fordelen med dette er at man ikke risikerer at kroppen vil avvise det nye organet, noe som er en risiko ved organdonasjon.

Les også: Donorpasienter fikk kreftinfiserte nyrer

Et nytt luftrør på to til syv dager

Foreløpig har man bare foretatt én slik operasjon, hvor pasientens luftrør ble byttet ut.

Det nye luftrøret ble dyrket frem i London, mens selve operasjonen ble gjennomført av professor Paolo Macchiarini, ved Karolinska universitetssykehus i Sverige. I et intervju med BBC kaller Macchiarini den nye teknikken et gjennombrudd:

– Dette er et syntetisk luftrør. Det som er fantastisk er at man kan få det med én gang. Det er ingen forsinkelse. Denne teknikken er ikke avhengig av menneskelig donasjon, sier han.

Mulighetene er mange

Den amerikanske TV-kanalen CBS melder at laboratoriet i London har fått bestillinger fra flere land, og at dette kan være starten på en helt ny helseindustri.

Ifølge professor Alex Seifalian ved laboratoriet, kan teknikken også brukes for å dyrke frem mer komplekse organer.

– Hjertet er mulig, men mer komplekse organer som lungen eller hjernen er det mer komplisert å bygge, sier professor Seifalian.

AMBISIØS: Professor Alex Seifalian har som mål å dyrke frem mer komplekse organer. (Foto: CBS)
AMBISIØS: Professor Alex Seifalian har som mål å dyrke frem mer komplekse organer. (Foto: CBS)

– Kan revolusjonere kirurgien

Avdelingsleder for avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, Pål-Dag Line, sier til tv2.no at teknikken kan revolusjonere kirurgien:

– Når en pasient i dag skal få et nytt organ fra et annet menneske, risikerer man at immunforsvaret støter fra seg organet. Derfor må man gi pasienten medisiner for å undertrykke immunforsvaret, men dette kan være risikabelt hvis vedkommende er svekket, for eksempel av kreft.

– Med den nye teknikken trenger ikke pasienten noen slik medisin, siden organet er dyrket frem av egne stamceller, sier Line.

Imidlertid er han skeptisk med tanke på utviklingen de nærmeste årene:

– Det vil kanskje være mulig å dyrke frem blodårer på denne måten, men det vil ta lang tid før man klarer å fremstille organer som hjerte og lever. I tillegg må nye behandlingsmetoder gjennomgå møysommelige godkjenningsprosesser, noe som kan ta flere år, understreker klinikksjefen.