montasje
montasje

Stabæk og VIF anmeldes av påtalenemnda

Påtalenemnda anmelder Stabæk og Vålerenga i sin innstilling til doms- og sanksjonsutvalget.

Veigar Páll Gunnarssons overgang fra Stabæk til Vålerenga har vært en av de mest omtalte sakene i fotball-Norge den siste måneden.

Islendingen ble solgt for én million kroner til Oslo-klubben. Samtidig solgte Stabæk en opsjon på den da 15 år gamle Herman Stengel for fire millioner kroner – uten at spilleren eller hans foresatte ble informert.

LES: Stengel-prisen: 19 millioner kroner
LES: Davy om Gunnarsson-saken: – Dette er ikke moralsk noe sted i verden

Mottok Gunnarsson-penger etter avsløringen
Det som gjør saken pikant er at den franske klubben Nancy skulle ha 50 prosent av pengene fra et eventuelt videresalg av Gunnarsson. Ved å presse prisen på Gunnarsson ned sørget Stabæk for at franske Nancy kun sitter igjen med 500 000 kroner. Disse pengene har den franske klubben mottatt i etterkant av TV 2s avsløring.

LES: Karlsen: – Fra utsiden kan dette virke veldig mistenksomt

Rosenborg var også interessert i Gunnarsson. Trønderne var enige med islendingen om de personlige betingelsene da Vålerenga kom på banen. Dersom Gunnarsson hadde blitt solgt til Rosenborg ville Nancy sittet igjen med mye mer enn de 500 000 kronene de til slutt fikk.

Vålerenga og Stabæk har hele tiden hevdet at de to avtalene er separate, men flere fotballeksperter har reagert på at Gunnarsson ble prissatt til én million kroner.

LES: Petter Myhre: – Én million for Gunnarsson er en usannsynlig lav pris

Nå er påtalenemnda kommet med sin innstilling, og det er klart at de velger å anmelde Stabæk og Vålerenga til doms- og sanksjonsutvalget.

– Konklusjonen er at vi har valgt å innstille til en påtale mot Stabæk og Vålerenga, og vi har også valgt å innstillt sanksjoner på mot personer i toppledelsen til begge klubbene, sier Egil André Berglund i påtalenemnda.

Se intervjuet med Berglund over!

– Vi har valgt å innstille på bot kroner 500 000 til Stabæk og 350 000 til Vålerenga. Og vi har også innstilit på at styrelederen i Stabæk (Erik Loe) skal holdes borte fra verv i en periode på 18 måneder. Vi har gjort det samme på sportslig leder i Stabæk (Inge André Olsen), men der er det jo en liten forskjell ved at han ikke har verv i dag men ansettelse. Da er innstillingen at han ikke kan inneha verv fremover i en periode på 18 måneder. Vi har også innstilt på at sportslig leder (Truls Haakonsen) ikke kan inneha verv i en periode på 12 måneder.

Les også: Her er påtalenemdas innstilling i Gunnarsson-saken
Les også: Stengel-prisen: 19 millioner kroner

– Påtalenemnda har ikke tidligere hatt noen sak som har vært like omfattende i dokumentasjon og i grundig etterforskning som vi har vært gjennom nå. Det er første gang vi har vært samlet til full nemnd for å avgjøre en sak. Vi mener at vi har snudd hver stein og kommet til det vi oppfatter er den reelle situasjonen rundt disse avtalene.

– Kan det være brudd på straffeloven?

– Vår oppgave har ikke vært å se på hvorvidt det foreligger brudd på alminnelige straffelovsbestemmelser, men det er en liten overlapp der. En av de bestemmelsene som vi har funnet er overtrådt refererer til økonomiske misligheter. Økonomiske misligheter er en samlebetegnelse for de objektive gjerningsbeskrivelsene som finnes i straffelovskapitler i den alminnelige straffelov. Derigjennom har vi måttet vurdere hvorvidt de objektive gjerningsbeskrivelsene har blitt overtrådt eller ei. Det vi ikke har tatt stilling til er hvorvidt de subjektive kriteriene i straffeloven er oppfylt, for NFFs lov setter andre og lavere krav til grunn – både med hensyn til beviskravene og med hensyn til skyldkravene, sier Berglund.

– Hva skjer videre i denne saken?

– Det som skjer nå er at klubbene har fått en frist på tre uker til å svare på anmeldelsen. Etter at vi har fått de redegjørelsene så vil vi se om det er behov for ytterligere prosess før saken føres til domsutvalget. Nå vil det være domsutvalget som sitter i førersetet i saken, sier Berglund.

I siste instans er det Ankeutvalget som avgjør saken, dersom klubbene velger å anke avgjørelsen i doms- og sanksjonsutvalget.

Les også: Disse er involvert i Gunnarsson-spillet
Les også: Gunnarsson-saken kan føre til regelendringer

Her er pressemeldingen fra NFF om påtalenemndas innstilling:
Stabæk Fotball straffes for brudd på NFFs lov § 11-2 (1) bokstav c, d og g jf. § 11-3 (1), jf. § 11-5 (1) bokstav b med en bot på kr 500,000.

Vålerenga Fotball straffes for brudd på NFFs lov § 11-2 (1) bokstav c, d og g jf. § 11-3 (1), jf. § 11-5 (1) bokstav b med en bot på kr 350,000.

Erik Loe straffes for brudd på NFFs lov § 11-2 (1) bokstav c, d og g jf. § 11-3 (1), jf. § 11-5 (1) bokstav c med tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv innenfor NFF for en periode på 18 måneder.

Inge André Olsen straffes for brudd på NFFs lov § 11-2 (1) bokstav c, d og g jf. § 11-3 (1), jf. § 11-5 (1) bokstav c med tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv innenfor NFF for en periode på 18 måneder.

Truls Haakonsen straffes for brudd på NFFs lov § 11-2 (1) bokstav c, d og g jf. § 11-3 (1), jf. § 11-5 (1) bokstav c med tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv innenfor NFF for en periode på 12 måneder.