Nedleggelsen av 55 skattekontor landet over kommer som et resultat av et budsjettkutt på 20 millioner kroner.

Flest nedleggelser i vest

Slik ser den fylkesvise oversikten ut:

  • Skatt Øst: 5
  • Skatt Midt-Norge: 14
  • Skatt Vest: 18
  • Skatt Sør: 8
  • Skatt Nord: 10

Finansdepartementet ga fullmakt til Skattedirektoratet til å legge ned inntil 121 mindre skattekontor. Begrepet «mindre skattekontor» betyr at de har færre enn fem ansatte.

– Vi har vurdert hvordan vi på best mulig måte skal være tilgjengelige og kan gi god service i alle kanaler, samtidig som vi skal drive Skatteetaten mest mulig effektivt, sier avdelingsdirektør Øivind Strømme i Skattedirektoratet.

Les også: Frykter 70 skattekontor må nedlegges

Før sommeren ble i tillegg 48 kontorer lagt ned. Det var kontorer uten fast ansatte.

Ingen ansatte sies opp

Skatteetaten har vært gjennom kontinuerlige omstillinger de siste årene.

– Vi ønsker å beholde alle medarbeidere og har i dialog med de tillitsvalgte funnet fram til en rekke tiltak som vi håper skal bidra til at flest mulig velger å bli hos oss, sier Strømme.

Internett og telefon har tatt over for det fysiske møtet mellom saksbehandlere og kunder som var vanlig tidligere.

– I år var det bare ti prosent som faktisk leverte selvangivelsen på papir. Når det gjelder flyttemeldinger og andre slike meldinger, så bruker flesteparten nettjenestene våre.

De 55 aktuelle kontorene legges ned i løpet av neste år. Ved utgangen av 2012 vil det være 110 skattekontorer igjen i Norge.